Laboratorium Skriningowe

  1. Poszukiwanie nowych związków chemicznych o potencjalnej aktywności biologicznej.
  2. Wykorzystanie klasterów boru – karboranów i metalokarboranów w chemii medycznej.
  3. Synteza związków o aktywności przeciwnowotworowej lub przeciwbakteryjnej modyfikowanych klasterami boru; ich właściwości fizykochemiczne i biologiczne.
  4. Badanie właściwości fizykochemicznych związków chemicznych w kontekście ich aktywności biologicznej.
  5. Badanie aktywności cytotoksycznej związków chemicznych z wykorzystaniem komórek linii prawidłowych i nowotworowych
  6. Badanie aktywności przeciwwirusowej związków chemicznych.

Słowa kluczowe: synteza, klastery boru, karborany, metalokarborany, związki aktywne, związki modyfikowane, cytotoksyczność, aktywność przeciwwirusowa, BNCT

Obraz do opisu działalności 3