Kierownik

dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN

dziedzina naukowa: nauki ścisłe i przyrodnicze
dyscyplina: chemia
specjalność: chemia organiczna, chemia bioorganiczna, chemia medyczna

 

Adres służbowy:
Laboratorium Skriningowe
ul. Lodowa 106
92-232 Łódź
tel. 42-272-36-37
aolejniczak@cbm.pan.pl

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

ORCID   |   LINKEDIN   |   GOOGLE SCHOLAR   |   RESEARCHGATE   |   WEB OF SCIENCE 

 

Wykształcenie:

 • 2011 – doktor habilitowany, cykl publikacji pt. Badania nad klasterami boru jako znacznikami redoks w detekcji elektrochemicznej DNA.
 • 2010 – Podyplomowe Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii, Manager Innowacyjności dla kadr systemu B+R, Centrum Transferu Technologii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, University of Texas, Austin.
 • 2002 – doktor nauk chemicznych, tytuł rozprawy: Nowe sondy oligonukleotydowe. Synteza pochodnych karboranylowych nukleozydów i wykorzystanie ich do otrzymywania karboranylo-oligonukleotydów.
 • 1997 – magister chemii, tytuł pracy: Nowe odczynniki do oznaczania selenu w wodzie. Wybrane syntezy związków selenoorganicznych.

Zatrudnienie:

 • 2013 – profesor nadzwyczajny, Instytut Biologii Medycznej PAN (dawnej Centrum Biologii Medycznej PAN)
 • 2012 – kierownik Laboratorium Skriningowego IBM PAN
 • 2008-2013 adiunkt, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, IBM PAN
 • 2004-2008 adiunkt, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, Centrum Biologii Medycznej PAN (dawniej Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN)
 • 2002-2004 adiunkt, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, CMiW PAN
 • 1997-2002 asystent naukowo-badawczy, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, CMiW PAN

Nagrody, wyróżnienia, stypendia:

Zagraniczne:

 • Główna nagroda za wystąpienie na Międzynarodowym Kongresie Chemii Boru. XIII IMEBORON Congress, September 21-25, 2008, Platja d’Aro, Hiszpania.
 • Stypendium naukowe Rządu Szwedzkiego i związany z tym pobyt w Department of Organic Chemistry, Uppsala University, 2000, Uppsala.

Krajowe:

 • Medal okolicznościowy (Marii Skłodowskiej-Curie) PTChem, za szczególne zasługi dla PTChem, 2022.
 • Odznaka Honorowa PTChem, 2022.
 • Laureatka nagrody Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni m. Łodzi za rok 2007 za dorobek naukowy, kapituła nagrody. Wręczenie 19 listopada 2008 z okazji 30- lecia oddziału PAN w Łodzi.
 • Stypendium Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej- stypendium konferencyjne dla Młodych Pracowników Naukowych (uczestnictwo w XII IMEBORON Congress, Sendai, Japan), 2005.

Zagraniczne pobyty naukowe:

 • 2015 – Leibniz-Institut Für Molekulare Pharmakologie, Berlin, Niemcy
 • 2013 – A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of Russian Academy of Sciences, Moskwa, Rosja
 • 2011 – Institut de Ciencia de Materials de Barcelona, Campus de la UAB, Bellatera, Hiszpania
 • 2010 – Universita degli Studi di Firenze, Florencja, Republika Włoska
 • 2007 – Institute of Inorganic Chemistry, Rez k. Pragi, Republika Czeska
 • 2003 – Institut de Ciencia de Materials de Barcelona, Campus de la UAB, Bellatera, Hiszpania
 • 2000 – Institute of Inorganic Chemistry, Rez k. Pragi, Republika Czeska
 • 2000 – Uppsala University, Institute of Chemistry, Department of Organic Chemistry, stypendium naukowe Rządu Szwedzkiego, Szwecja

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:
Promotor dwóch rozpraw doktorskich (2023).
Promotorstwo lub współpromotorstwo prac magisterskich: Politechnika Warszawska (2009) Politechnika Łódzka (2012), Uniwersytet Łódzki (2016); Promotor pracy licencjackiej Uniwersytet Medyczny w Łodzi (2016). Opieka naukowa nad realizacją prac magisterskich studentów Uniwersytetu Łódzkiego (2001-2008). Opiekun praktyk studentów uczelni krajowych (Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki), Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnika Łódzka) i zagranicznych (Japonia, USA, Niemcy, Szwajcaria, Egipt, Wielka Brytania) (2001-2017). Opiekun staży zagranicznych studentów doktorantów (Czechy) (2016, 2022). Członek Komisji Oceniającej na Sesjach Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (2010-2023).

Działalność organizacyjna:
Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN (2012-2023).
Member of the International Advisory Committee of Imeboron (2023-). Member of the International Advisory Committee of Euroboron (2022-). Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTChem (2019-2024). Członek Zarządu Głównego PTChem (2019-2024). Członek Komitetu Organizacyjnego 10th International Meeting on Halogen Chemistry, Halchem X (2022).Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 63. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2021). Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia Oddziału Łódzkiego PTChem (2021). Członek Komisji Dyscyplinarnej IBM PAN (2016-2020).