Kierownicy Pracowni i Laboratoriów

PRACOWNIE:

 1. Genetyki i Fizjologii Mycobacterium – prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 2. Genetyki Molekularnej – dr hab. Paweł Parniewski, prof. IBM PAN
 3. Immunobiologii Zakażeń – prof. dr hab. Maciej Cedzyński
 4. Biologii Molekularnej i Komórkowej – prof. dr hab. Magdalena Klink
 5. Immunologii Komórkowej – prof. dr hab. Jarosław Dastych
 6. Sygnalizacji Komórkowej – dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM
 7. Regulacji Transkrypcyjnej – dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN
 8. Chemii Medycznej – prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 9. Epigenetyki – dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN
 10. Wirusologii – dr hab. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN

LABORATORIA:

 1. Skriningowe – dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN
 2. Modelowania molekularnego – dr Rafał Bachorz