Aktualności
Komunikaty

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o Instytucie Biologii Medycznej

Uroczystość wręczenia dyplomów

Instytut Biologii Medycznej miał niezwykłą przyjemność uczcić wyjątkowe osiągnięcia swoich pracowników i badaczy. W dniu 5 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich oraz pierwszego w historii Instytutu…

czytaj więcej
Apel o utworzenie odrębnych ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Edukacji Narodowej

Polska Akademia Nauk, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wystosowały apel o utworzenie dwóch odrębnych ministerstw: nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji. Apel o…

czytaj więcej
Konkurs NCN MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 7 przyznało środki finansowe Pani dr Joannie Pastwińskiej na realizację działań naukowych pt. „Rola receptora interleukiny IL17B (IL17RB) w oporności wielolekowej raka wątrobowokomórkowego”…

czytaj więcej
Pani Basia przechodzi na zasłużoną emeryturę

Nasza długoletnia koleżanka i współpracownica, Pani Basia – inspektor BHP, po wielu latach oddanej pracy w naszym Instytucie, zdecydowała się przejść na zasłużoną emeryturę. Pani Basiu, jesteś niezastąpiona i będziemy…

czytaj więcej
Otwarty nabór na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2023/3

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) ogłasza otwarty nabór na członków Konsorcjum w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji Projektu: „KRAJOWY SYSTEM GENOMICZNEGO NADZORU I MONITOROWANIA GRUŹLICY W ASPEKCIE…

czytaj więcej
Instytut Biologii Medycznej PAN otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie biologia medyczna

Instytut Biologii Medycznej PAN ma zaszczyt ogłosić, że decyzją Rady Doskonałości Naukowej otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w…

czytaj więcej

Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych skupionych na wyjaśnieniu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej.

Placówka działa na rzecz rozwoju w/w dziedzin nauki, zajmuje się prowadzeniem nowoczesnych badań podstawowych i aplikacyjnych, w szczególności prac badawczych w zakresie: biologii i biotechnologii medycznej badań relacji organizm-środowisko oraz badań na styku patogen-gospodarz na poziomie molekularnym, komórkowym i na poziomie organizmu, w dziedzinach: nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk chemicznych i nauk farmaceutycznych.