Aktualności
Komunikaty

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o Instytucie Biologii Medycznej

Wyniki naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

W wyniku przeprowadzonego naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1, po ocenie zgłoszeń, Komisja Konkursowa zarekomendowała następujące instytucje do utworzenia Konsorcjum: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Uniwersytet Łódzki Polskie Towarzystwo…

czytaj więcej
Otwarty nabór na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) ogłasza otwarty nabór na członków Konsorcjum w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji Projektu: „KRAJOWY SYSTEM MOLEKULARNEJ DIAGNOSTYKI I MONITOROWANIA GRUŹLICY OPARTY O…

czytaj więcej
Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN  w AcademiaNet

Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN  została nominowana przez Radę Narodowego Centrum Nauki do bazy AcademiaNet. AcademiaNet to portal internetowy prezentujący sylwetki wybitnych kobiet naukowców. Portal jest prowadzony…

czytaj więcej
Konkurs Sonata Bis 13

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 13 przyznało środki finansowe Pani dr Urszuli McClurg na realizację działań naukowych pt. „Jak jest reaktywowany mejotyczny gen TEX12 i czy możemy…

czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi zawiadamia, że 19 lutego 2024 r. (poniedziałek), o godz. 12.30, w trybie mieszanym [w sali konferencyjnej IBM PAN (budynek przy ul. Lodowej 106) oraz…

czytaj więcej
Poszukiwanie nowych nośników boru dla terapii nowotworów metodą BNCT

Terapia nowotworów w oparciu o wychwyt neutronów przez bor (BNCT) to obiecująca, binarna metoda leczenia niektórych typów raka. Metoda BNCT opiera się na wysokim prawdopodobieństwie wychwytywania neutronów termicznych przez nieradioaktywny…

czytaj więcej

Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych skupionych na wyjaśnieniu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej.

Placówka działa na rzecz rozwoju w/w dziedzin nauki, zajmuje się prowadzeniem nowoczesnych badań podstawowych i aplikacyjnych, w szczególności prac badawczych w zakresie: biologii i biotechnologii medycznej badań relacji organizm-środowisko oraz badań na styku patogen-gospodarz na poziomie molekularnym, komórkowym i na poziomie organizmu, w dziedzinach: nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk chemicznych i nauk farmaceutycznych.