Pracownia Sygnalizacji Komórkowej

Transformacja nowotworowa to skomplikowany proces komórkowy, który obejmuje szereg zmian genetycznych, epigenetycznych oraz proteomicznych. W ostatnich latach dzięki rozwojowi molekularnych technik badawczych udało się poznać wiele aspektów transformacji nowotworowej i na tej podstawie opracować i wprowadzić nowe schematy leczenia i metody diagnostyczne do terapii nowotworów. Jednak ze względu na heterogenny charakter komórek nowotworowych, jak i inne elementy obecne w mikrośrodowisku guza nadal nie wyjaśniono wszystkich mechanizmów ułatwiających komórkom nowotworowym zarówno rozwój i rozprzestrzenianie się w organizmie człowieka, jak i przeciwdziałanie skutkom stosowanych terapii. Dlatego też nowotwory złośliwe wciąż stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, przyczynę zgonów w Polsce i na świecie.

Nasze badania obejmują przede wszystkim poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za nabywanie właściwości inwazyjnych przez komórki nowotworowe. Wzrost, inwazyjność i zdolność komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów (metastazy) oraz nierozłącznie z nimi związane procesy powstawania nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza nowotworowa) jest najpoważniejszym problemem w walce z rakiem jelita grubego (RJG). Aktualnie nasze działania skierowane są na poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za nabywanie właściwości migracyjnych we wczesnych etapach przerzutowania przez komórki RJG. Ponadto prowadzimy badania dotyczące wpływu mikropęcherzyków, wydzielanych przez komórki nowotworowe oraz płytki krwi, na modulację mikrośrodowiska RJG. Poznanie mechanizmów rozwoju RJG oraz wyjaśnienie zależności pomiędzy RJG a jego mikrośrodowiskiem może w efekcie prowadzić do identyfikacji potencjalnych markerów diagnostycznych lub też celów terapeutycznych. Badania w naszym laboratorium prowadzone są głównie in vitro, z wykorzystaniem linii komórkowych in vitro, ale też in vivo z użyciem modeli mysich.