Projekty badawcze

By stary lek znów skutecznym był – koniugaty izoniazydu/rifamycyny i klasterów boru – synteza i aktywność przeciwgruźlicza. OPUS-20, NCN 2020/39/B/NZ7/01995.
Projekt w trakcie realizacji.
Kierownik dr hab. A. B. Olejniczak

Cząsteczki wiążące DNA – synteza i właściwości interkalatorów DNA zawierających bor, Sonata Bis 4, NCN 2014/14/E/ST5/00577.
Projekt zakończony.
Kierownik dr hab. A. B. Olejniczak

Klastery boru jako znaczniki elektrochemiczne do konstrukcji bioczujnika DNA do detekcji zakażeń wirusowych, NCN N N204 531739.
Projekt zakończony.
Kierownik dr hab. A. B. Olejniczak

Metalokarborany- nowy typ znaczników elektrochemicznych do konstrukcji bioczujników DNA. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 T09A 121 30.
Projekt zakończony.
Kierownik dr hab. A.B. Olejniczak