Pracownia Cyklu Komórkowego

Komórki ludzkie dzielą się poprzez dwa procesy: mejozę i mitozę. Mitoza jest podziałem komórek somatycznych w którym każda komórka produkuję dwie identyczne komórki. W przeciwieństwie do mitozy, mejoza generuje cztery różnorodne komórki płciowe. Ze względu na te krytyczne różnice pomiędzy tymi dwoma podziałami komórkowymi nasz genom zawiera wiele genów które umożliwiają podział mejotyczny, jednak dla zdrowej mitozy krytyczne jest aby geny mejotyczne były wyciszone po zapłodnieniu.

Aktywność mejotycznych procesów takich jak rekombinacja DNA i aneuploidia w somie prowadzi do rozwoju nowotworów i chorób genetycznych. Nasze laboratorium skupia się na badaniu jak regulowana jest ekspresja genów mejotycznych w komórkach somatycznych i w nowotworach.