Dyrekcja i kierownictwo

Dyrekcja

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Zastępca Dyrektora ds. naukowych – prof. dr hab. Jarosław Dastych
Główny Księgowy – mgr Kinga Czerwińska

Kierownicy Pracowni i Laboratoriów

Pracownie:

 1. Genetyki i Fizjologii Mycobacterium – prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 2. Genetyki Molekularnej – prof. dr hab. Paweł Parniewski
 3. Immunobiologii Zakażeń – prof. dr hab. Maciej Cedzyński
 4. Biologii Molekularnej i Komórkowej – prof. dr hab. Magdalena Klink
 5. Immunologii Komórkowej – prof. dr hab. Jarosław Dastych
 6. Sygnalizacji Komórkowej – dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM
 7. Regulacji Transkrypcyjnej – dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN
 8. Chemii Medycznej – prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 9. Epigenetyki – dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN
 10. Wirusologii – dr hab. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN

Laboratoria:

 1. Skriningowe – dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN
 2. Modelowania molekularnego – dr Rafał Bachorz
 3. Laboratorium Testów Przesiewowych i Alternatywnych – dr Aurelia Walczak-Drzewiecka