Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Biologii Medycznej PAN na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2023 – Uchwałą Nr 9, w pełnej nazwie. [REGULAMIN postępowania w sprawie nadania stopnia doktora]

SKŁAD OSOBOWY

Komisji ds. Postępowania w Sprawie Nadania Stopnia Doktora działającej przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN

Przewodniczący Komisji:

 1. dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN

Zastępca przewodniczącego Komisji:

 1. dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN

Członkowie Komisji:

 1. dr hab. Anna Brzostek, prof. IBM PAN
 2. prof. dr hab. Maciej Cedzyński
 3. prof. dr hab. Jarosław Dastych
 4. prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 5. prof. dr hab. Magdalena Klink
 6. prof. dr hab. Maria Anna Kowalska
 7. prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 8. dr hab. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN
 9. prof. dr hab. Paweł Parniewski
 10. dr hab. Patrycja Przygodzka, prof. IBM PAN
 11. dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN
 12. dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN
 13. prof. dr hab. Anna Świerzko
 14. dr hab. Waldemar Wagner, prof. IBM PAN

Funkcję Sekretarza Komisji pełni Sekretarz Rady Naukowej:

 1. dr Izabela Papiewska-Pająk

Powyższy skład osobowy Komisji ds. Postępowania w Sprawie Nadania Stopnia Doktora zatwierdzono na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi w dniu 9 lutego 2024 r.