Przewody Doktorskie

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Biologii Medycznej PAN na posiedzeniu w dniu 17 maja 2023 – Uchwałą Nr 7, w pełnej nazwie. [kliknij tu, aby pobrać treść dokumentu]

SKŁAD OSOBOWY

Komisji ds. Postępowania w Sprawie Nadania Stopnia Doktora działającej przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN

Przewodniczący Komisji:

 1. prof. dr hab. Maciej Cedzyński

Zastępca przewodniczącego Komisji:

 1. Prof. dr hab. Magdalena Klink

Członkowie Komisji:

 1. Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 2. Prof. dr hab. Jarosław Dastych
 3. Prof. dr hab. Magdalena Klink
 4. Prof. dr hab. Maria Anna Kowalska
 5. Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 6. Dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN
 7. Dr hab. Anna Brzostek, prof. IBM PAN
 8. Prof. dr hab. Maciej Cedzyński
 9. Dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN
 10. Dr hab. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN
 11. Prof. dr hab. Paweł Parniewski
 12. Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN
 13. Dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN
 14. Prof. dr hab. Anna Świerzko
 15. Dr hab. Waldemar Wagner, prof. IBM PAN

Funkcję Sekretarza Komisji pełni Sekretarz Rady Naukowej:

 1. Dr Izabela Papiewska-Pająk

Powyższy skład osobowy Komisji ds. Postępowania w Sprawie Nadania Stopnia Doktora zatwierdzono na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi w dniu 21 lipca 2020 r.