Statutowe cele działalności

Przedmiotem działalności placówki jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych skupionych na wyjaśnieniu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej. Placówka działa na rzecz rozwoju w/w dziedzin nauki, a szczególnie zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych metod badań podstawowych i aplikacyjnych.

Do zadań placówki należy w szczególności:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie biologii i biotechnologii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem genomiki i proteomiki
 • prowadzenie badań relacji organizm-środowisko
 • prowadzenie badań relacji na styku patogen-gospodarz, na poziomie molekularnym, komórkowym i na poziomie organizmu

Uprawiane specjalności:

 • biologia medyczna
 • farmakologia
 • mikrobiologia
 • wirusologia molekularna
 • biologia molekularna
 • genetyka i fizjologia drobnoustrojów
 • immunologia
 • immunobiologia zakażeń
 • chemia biologiczna
 • struktura i funkcja DNA
 • struktury komórkowe bakterii