Rada Naukowa i Komisje

Rada Naukowa Instytutu Biologii Medycznej PAN wybrana została zgodnie z art. 56.1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku. Rada w obecnym składzie będzie pełnić swe funkcje w kadencji 2024-2027.

Imienny skład Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN

Zgodnie z § 14 Statutu IBM PAN w skład Rady Naukowej wchodzą, z głosem stanowiącym:

Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN
 2. dr hab. Anna Brzostek, prof. IBM PAN
 3. prof. dr hab. Maciej Cedzyński
 4. prof. dr hab. Jarosław Dastych
 5. prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 6. prof. dr hab. Magdalena Klink 
 7. prof. dr hab. Maria Anna Kowalska 
 8. prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski 
 9. dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN
 10. dr hab. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN
 11. prof. dr hab. Paweł Parniewski
 12. dr hab. Patrycja Przygodzka, prof. IBM PAN
 13. dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN
 14. dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN
 15. prof. dr hab. Anna Świerzko
 16. dr hab. Waldemar Wagner, prof. IBM PAN

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej Instytutu przez Wydział Nauk Medycznych PAN:

 1. prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; członek korespondent PAN
 2. prof. dr hab. Marek Potrzebowski; członek korespondent PAN
 3. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn; członek korespondent PAN

Osoby z tytułem naukowym profesora, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 1. prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka
 2. dr hab. Rafał Gierczyński, prof. NIZP-PZH
 3. prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
 4. prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz
 5. prof. dr hab. Ireneusz Majsterek
 6. prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek
 7. prof. dr hab. Antoni Różalski
 8. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
 9. dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ
 10. prof. dr hab, Jacek Wilczyński
 11. prof. dr hab. Lucyna Alicja Woźniak
 12. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Wybrani na zebraniu pracowników naukowych IBM PAN (asystentów i adiunktów) przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. dr Izabela Papiewska-Pająk
 2. dr Katarzyna Kania

Wybrani na zebraniu doktorantów IBM PAN przedstawiciel doktorantów:

 1. mgr Daria Zygała-Pytlos

Prezydium Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN kadencji 2024-2027

 1. Przewodniczący Rady Naukowej – prof. dr hab. Antoni Różalski
 2. Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej – prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 3. Sekretarz Rady Naukowej – dr Izabela Papiewska-Pająk
 4. Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 5. Z-ca Dyrektora Instytutu – prof. dr hab. Jarosław Dastych

Komisje stałe przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN
na kadencję 2024-2027

 • Komisja ds. Postępowania w Sprawie Nadania Stopnia Doktora

Przewodniczący Komisji – dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN
Z-ca Przewodniczącego Komisji – dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN

Członkowie Komisji:

 1. dr hab. Anna Brzostek, prof. IBM PAN
 2. prof. dr hab. Maciej Cedzyński
 3. prof. dr hab. Jarosław Dastych
 4. prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 5. prof. dr hab. Magdalena Klink
 6. prof. dr hab. Maria Anna Kowalska
 7. prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 8. dr hab. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN
 9. prof. dr hab. Paweł Parniewski
 10. dr hab. Patrycja Przygodzka, prof. IBM PAN
 11. dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN
 12. dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN
 13. prof. dr hab. Anna Świerzko
 14. dr hab. Waldemar Wagner, prof. IBM PAN

Funkcję Sekretarza Komisji pełnić będzie Sekretarz Rady Naukowej.

 • Komisja ds. Stopni Naukowych Instytutu Biologii Medycznej PAN

Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Maciej Cedzyński

Sekretarz – dr hab. Anna Brzostek, prof. IBM PAN

Członkowie Komisji:

 1. prof. dr hab. Jarosław Dastych
 2. prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski
 3. prof. dr hab. Anna Świerzko
 4. dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN
 • Komisja ds. Ocen Pracowników Naukowych zatrudnionych w Instytucie Biologii Medycznej PAN na kadencję 2024-2027

Przewodniczący Komisji: – prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz

Członkowie Komisji:

 1. dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN
 2. dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN
 • Rzecznik Dyscyplinarny Instytutu Biologii Medycznej PAN
 1. Prof. dr hab. Maciej Cedzyński
 • Komisja ds. Równości
 1. Dyrekcja Instytutu: prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 2. Dyrekcja Instytutu: prof. dr hab. Jarosław Dastych
 3. Pełnomocnik ds. Równych Szans: dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN
 4. Rzecznik ds. Równych Szans: dr Katarzyna Kania
 5. Członkini Komisji: dr Agnieszka Szala-Poździej
 6. Członkini Komisji: mgr Katarzyna Robowska