Popularyzacja nauki

Instytut Biologii Medycznej od kilkunastu lat uczestniczy w popularyzacji nauki na terenie województwa łódzkiego. Do działań tych należy udział w Festiwalu Nauki, organizacja warsztatów naukowych dla młodzieży szkolnej w laboratoriach Instytutu oraz wykłady popularno-naukowe prowadzone przez pracowników w różnych placówkach niezwiązanych z nauką.

Festiwal Nauki

Podczas trwania Festiwalu Nauki odbywającego się corocznie w kwietniu Instytut organizuje:

  1. dni otwarte dla wszystkich zainteresowanych, głównie młodzieży szkolnej i studentów
  2. wykłady popularno-naukowe wygłaszane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym
Warsztaty mikrobiologiczno-chemiczne

Organizowane przez Instytut warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach zajęć uczniowie mogą zapoznać się ze specyfiką pracy w laboratorium naukowym, ale przed wszystkim czynnie uczestniczą w zajęciach praktycznych obejmujących następujące działania:

  1. Oglądanie bakterii pod mikroskopem
  2. Przeprowadzanie prostych reakcji chemicznych
  3. Izolacja DNA z owoców i/lub warzyw
  4. Posiewy bakterii
  5. Sprawdzanie czystości mikrobiologicznej rąk
Wykłady popularno-naukowe przeprowadzone przez pracowników Instytutu
  1. dr hab. Agnieszka Olejniczak, „Metale w medycynie”, Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju, Łowicz, 21 kwietnia 2015 roku.
  2. dr hab. Agnieszka Olejniczak, „Klastery boru w diagnostyce i terapii”, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii UŁ, 22 listopada 2016 roku.
  3. Prof. Jolanta Zawilska: „Tabletka Gwałtu” => kliknij aby uruchomić