Centrum Doskonałości w Dziedzinie Biologii Medycznej

Działające przy Instytucie Biologii Medycznej PAN uzyskało status Centrum Doskonałości Uchwałą Nr 47/2004 KBN z dnia 16. 09. 2004 r.

Powołanie CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W DZIEDZINIE BIOLOGII MEDYCZNEJ umożliwi wspieranie i koordynację badań na trzech niezbędnych poziomach: badań aplikacyjnych, bezpośrednio związanych z zastosowaniem odkryć naukowych w medycynie także w sektorze przemysłowym; badań podstawowych, czyli odkrywania prawidłowości przyrodniczych na poziomie molekularnym, komórkowym i organizmalnym; oraz badań technologicznych, pozwalających na opracowanie coraz lepszych narzędzi i technik badawczych.