Kierownik

Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN

ORCID: 0000-0001-8063-801X

e-mail:lpulaski@cbm.pan.pl
tel.: +4842 209 33 98
tel.: +4842 651 76 63

Edukacja

 • 2010 – stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych, specjalność biologia medyczna, Uniwersytet Łódzki
 • 2003 – tytuł magistra stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki
 • 1998 – stopień doktora nauk biologicznych, specjalność biofizyka molekularna, Uniwersytet Łódzki
 • 1994 – tytuł magistra biologii, specjalność biofizyka, Uniwersytet Łódzki
 • 1994 – tytuł magistra biologii, specjalność botanika, Uniwersytet Łódzki

Przebieg pracy naukowej:

 • 2004-nadal – Instytut Biologii Medycznej PAN (dawniej Centrum Biologii Medycznej PAN), prof. IBM PAN (dawniej prof. nadzw., dawniej adiunkt)
 • 1998-nadal – Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki (dawniej Katedra Biofizyki Molekularnej), Uniwersytet Łódzki (prof. UŁ, dawniej prof. nadzw., dawniej adiunkt)

Staże naukowe

 • w latach 2005-2009 – liczne staże krótkoterminowe (do 1 miesiąca) w: Uniwersytecie w Cambridge, Cambridge, Wielka Brytania; Instytucie Chemii Bioorganicznej RAN, Moskwa, Rosja; Uniwersytecie w Dundee, Dundee, Wielka Brytania; Instytucie Enzymologii WAN, Budapeszt, Węgry
 • 1999-2000 – Instytut Badań Raka im. Ludwiga, Uppsala, Szwecja, 10 miesięcy
 • 1996-1997 – Narodowy Instytut Raka, Bethesda, USA, 10 miesięcy
 • 1995-1996 – Niemieckie Centrum Badań Raka, Heidelberg, Niemcy, 8 miesięcy
 • 1994 – Uniwersytet Rolniczy Wageningen, Wageningen, Holandia, 3 miesiące

Funkcje

 • 2020-nadal – członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi
 • 2016-nadal – udział w pracach zespołów ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach Narodowego Centrum Nauki, w tym w trzech kadencjach przewodniczący jednego z paneli ekspertów, a w jednej kadencji przewodniczący jednego z zespołów stałych
 • 2008-nadal – członek Rady Naukowej IBM PAN
 • 2000-nadal – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Młodych Biofizyków UŁ
 • 2016-2020 – członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN
 • 2017, 2022 – udział w pracach zespołów ekspertów Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych / Komisji Ewaluacji Nauki
 • 2011-2015 – sekretarz Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN
 • 2008-2011 – sekretarz Rady Naukowej IBM PAN
 • 2003-2015 – członek Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN

Promotor

 • 1 zakończony doktorat w 2016 roku
 • 3 doktoraty w trakcie realizacji

Kierownik projektów badawczych

 • 2021-2024 – 2020/37/B/NZ7/04199. „Nowe mechanizmy immunomodulacji przez opóźniacze palenia”.
 • 2016-2019 – 2015/19/B/NZ7/03856. „Przeciwciała stymulujące endocytozę transporterów oporności wielolekowej jako nośniki leków”.
 • 2005-2008 – P04B 00129. „Komórkowy biosensor stresu oksydacyjnego – opracowanie i walidacja.
 • 2001-2003 – 6P04A 07821. „Udział szlaków przekaźnictwa sygnałów w epigenetycznych mechanizmach indukcji białek oporności wielolekowej”.