Aktualnie prowadzone badania

  1. Immunotoksyczne własności opóźniaczy palenia i związków o zbliżonej strukturze.
  2. Determinanty transportowalności przez ludzkie transportery aktywne roślinnych związków polifenolowych.
  3. Generacja modeli badawczych mutacji genetycznych powodujących neutropenię u ludzi i leczenie neutropenii za pomocą inżynierii genetycznej.
  4. Immunomodulacyjne właściwości toksyn sinicowych.