Aktualnie prowadzone projekty badawcze

NCN: 2020/37/B/NZ7/04199 (OPUS): Nowe mechanizmy immunomodulacji przez opóźniacze palenia (ImMoRetard). 2021 – 2024
Kierownik: dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN

Celem realizacji projektu jest zgromadzenie danych dotyczących cząsteczek w komórkach ludzkiego układu odpornościowego, które mogą być modyfikowane/uszkadzane przez opóźniacze palenia (aby dać naukowe podstawy do wyznaczania limitów narażenia, np. odnośnie stężeń w obiektach gospodarstwa domowego), oraz weryfikacja nowej teorii, że wiele z tych efektów wynika z łatwej rozpuszczalności opóźniaczy palenia w lipidach (a nie w wodzie), przez co mogą one przeszkadzać w funkcjach błon komórkowych zbudowanych z lipidów.

EU: CA21151 (COST Action): Generation of human induced pluripotent stem cells from haplo-selected cord blood samples (HAPLO-iPS). 2022 – 2026
Uczestnicy: dr Dawid Grzela, dr Leonardo Martin

HAPLO-iPS ma na celu stworzenie sieci współpracy w celu zapewnienia ram dla generowania ludzkich indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych, homozygotycznych pod kątem częstych haplotypów HLA, kompatybilnych ze znacznym odsetkiem populacji, do wykorzystania w badaniach klinicznych terapii komórkowej oraz do stworzenia systemu gromadzenia danych (rejestru) dla takich linii. HAPLO-iPS utworzy europejską sieć doskonałości w zakresie leków opartych na komórkach hiPSC, która nie tylko przyczyni się do rozwoju najnowocześniejszej dziedziny badań, ale przyczyni się do światowego liderstwa Europy w rozwoju medycznym, naukowym, gospodarczym i społecznym, przez co wzmocni zdolności konkurencyjne Europy.