Zespół

1. Prof. dr hab. Wiesława Agnieszka Fogel
e-mail: wafogel@cbm.pan.pl
tel: 042 209 33 97

 • Profesor
  nauki biologiczne
  Data nadania tytułu: 1993/01/20
 • Habilitacja
  Dziedzina: nauk przyrodniczych
  Dyscyplina: biochemia
  Specjalności: neurochemia, biologia medyczna
  Data uzyskania stopnia: 10/04/1987
  Tytuł pracy: Oksydacyjna dezaminacja putrescyny i tworzenie GABA w narządach poza ośrodkowym układem nerwowym w procesach szybkiego wzrostu
  Instytucja: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

2. Dr Aurelia Walczak-Drzewiecka
e-mail: adrzewiecka@cbm.pan.pl
tel: 042 209 33 97

 • Doktorat
  Dziedzina: nauk medycznych
  Dyscyplina: biologia medyczna
  Specjalność: biologia medyczna
  Data uzyskania stopnia: 18/03/2003
  Tytuł pracy: Aktywacja kompleksu AP-1 w komórkach tucznych pobudzonych antygenem oraz czynnikami nieswoistymi: rola protoonkogenu c-jun i enzymów JNK
  Instytucja: Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski

3. Dr hab. Waldemar Wagner, prof. IBM PAN
e-mail: wwagner@cbm.pan.pl
tel: 042 209 33 97

 • Habilitacja
  Dziedzina: nauk medycznych
  Dyscyplina: biologia medyczna
  Data uzyskania stopnia: 13/11/2018
  Tytuł pracy: Receptorowe i niereceptorowe oddziaływanie kwasu L- i D-mlekowego na komórki nowotworowe raka szyjki macicy oraz komórki związane z mikrośrodowiskiem guza.
  Instytucja: Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
 • Doktorat
  Dziedzina:nauk medycznych
  Dyscyplina:biologia medyczna
  Specjalność:biologia medyczna
  Data uzyskania stopnia: 09/12/2003
  Tytuł pracy: Układ histaminowy w gruczole mlekowym myszy: odpowiedź na blokowanie ekspresji genu dekarboksylazy histydynowej
  Instytucja: Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski

4. Mgr inż. Michał Różański