Tematyka badawcza

Głównym tematem naszych badań jest oddziaływanie czynników chemicznych i fizycznych na układ odpornościowy. Zajmujemy się zarówno poszukiwaniem nowych substancji immunofarmakologicznych, które działają leczniczo poprzez modulację odpowiedzi odpornościowej, jak też odkrywaniem mechanizmów niepożądanego działania substancji immunotoksycznych. Bardzo dobrym punktem pomiarowym („end point”) dla oceny zaburzeń w układzie odpornościowym jest ekspresja cytokin, umożliwiających regulację funkcjonowania rozproszonych w organizmie komórek układu odpornościowego. Ekspresja cytokin jest pomiarem mogącym znaleźć bezpośrednie zastosowanie również w testach in vitro. Na takim właśnie założeniu opiera się test „Fluoryzujący Cell Chip” (FCC), w którym zastosowano zmodyfikowane genetycznie linie komórkowe, reprezentujące różne fenotypy komórek regulujących odpowiedź odpornościową in vivo.

W komórkach tych ekspresja białka fluoryzującego naśladuje ekspresję wybranych przez nas cytokin. Linie komórkowe są miniaturowymi biosensorami, które fluoryzują, gdy po pobudzeniu zwiększają poziom ekspresji interleukiny 2, interleukiny 4, interleukiny 10, interferonu gamma lub beta-aktyny, wytwarzając jednocześnie białko fluoryzujące. W teście FCC badanie aktywności substancji polega na inkubacji komórek w obecności rosnących stężeń testowanej substancji i analizie za pomocą cyfrowego cytometru przepływowego, który ocenia żywotność komórek i mierzy fluorescencję. FCC wykrywa zarówno immunostymulatory jak też immunosupresanty i może służyć do poszukiwania nowych leków albo wykrywania substancji o niepożądanych działaniach, które wywołują alergie, choroby z autoagresji i niektóre rodzaje nowotworów.

Kolejnym zagadnieniem, którym się zajmujemy jest rola komórek tucznych w ustroju. Komórki tuczne uczestniczą w odporności wrodzonej i jednocześnie są ważnymi komórkami efektorowymi odporności nabytej. Komórki tuczne stanowią ważny element w rozwoju zapalenia alergicznego i w innych reakcjach zapalnych indukowanych przez czynniki środowiskowe. W naszych badaniach koncentrujemy się na mechanizmach przekazywania sygnału, które zawiadują aktywnością komórek tucznych.