Kierownik

prof. dr hab. Jarosław Dastych

e-mail: jdastych@cbm.pan.pl
tel: 042 209 33 75

Wykształcenie:

  • Magister biologii – Uniwersytet Łódzki, 1983
  • Doktor nauk medycznych – Akademia Medyczna w Łodzi, 1991
  • Doktor habilitowany nauk medycznych – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2003
  • Profesor Nauk Medycznych – nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej