Projekty badawcze

Ostatnio zrealizowane projekty badawcze:

  1. Badanie znaczenia czynników specyficznych dla aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u osób chorych na nowotwory hematologiczne poddawanych autologicznym przeszczepom macierzystych komórek krwiotwórczych. (NCN, OPUS), kierownik: prof. dr hab. Maciej Cedzyński
  2. Uwarunkowanie genetyczne i regulowane epigenetycznie niedobory fikoliny-2 w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześnie. (NCN, OPUS), kierownik: prof. dr hab. Anna Świerzko
  3. Optymalizacja procedury otrzymywania mikropęcherzyków Mycobacterium. (NCN, MINIATURA), kierownik: dr Agnieszka Szala-Poździej

Aktualnie prowadzone projekty badawcze:

  1. Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza (NCN, OPUS) (konsorcjum IBM PAN z Uniwersytetem Śląskim i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN); kierownik: prof. dr hab. Anna S. Świerzko
  2. Kolektyna wątrobowa 1 (CL-L1) i kolektyna nerkowa 1 (CL-K1) w podatności wcześniaków na infekcje (NCN, PRELUDIUM), kierownik: mgr Gabriela Gajek (opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna S. Świerzko)
  3. Wpływ glikozylacji białka Spike wirusa SARS-CoV-2 na aktywację układu dopełniacza (NCN, OPUS) (konsorcjum IBM PAN z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym); kierownik: prof. dr hab. Maciej Cedzyński