Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Maciej Cedzyński

 

Przebieg pracy naukowej:

 1. Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN, Łódź: 1990-1991: asystent; 1992-1996: starszy asystent; 1996-2003: adiunkt (od 1999 p/o kierownika Pracowni Immunobiologii Zakażeń).
 2. Centrum/Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź: 2004-2006: adiunkt, 2006-2010: docent; 2010-2021: profesor IBM PAN, od 2021: profesor (od 2004: kierownik Pracowni Immunobiologii Zakażeń).

Staże zagraniczne:

 1. Robert Koch-Institut, Wernigerode, Niemcy: 1992
 2. N. D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moskwa, Rosja: 1997
 3. Institute of Virology, Slovak Academy of Sciences, Bratysława, Słowacja: 2000
 4. Scottish National Blood Transfusion Service, National Science Laboratory, Edynburg, Wielka Brytania: 2005, 2007, 2011, 2012

Członkostwo w organizacjach i redakcjach:

 1. Wiceprzewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (1996-2000).
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Przewodniczący Komisji do spraw Postępowania w sprawie Nadania Stopnia Doktora, Instytut Biologii Medycznej PAN
 4. Edytor lub członek redakcji:  WebMedCentral; Frontiers in Immunology, Cancers, Immunobiology
 5. Członek Komitetu Immunologii I Etiologii Zakażeń Człowieka PAN
 6. Członek Komitetu Naukowego Łódzkiej Szkoły Immunologii

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1986, 1987, 1989, 1990
 2. Medal „Za chlubne studia” i dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, Łódź, 1990
 3. Stypendium FEMS na sfinansowanie udziału w IIIth Conference of International Endotoxin Society, Helsinki, 1994
 4. Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wyróżniających się młodych naukowców, Warszawa, 1996
 5. Nagroda IUIS dla młodych naukowców (sfinansowanie udziału w 11th International Congress of Immunology, Stockholm, 2001)
 6. Nagroda Dyrektora CMiW PAN: 1998
 7. Wielokrotnie Nagroda Dyrektora IBM PAN za działalność naukową

Udział w komitetach organizacyjnych/naukowych konferencji i przewodniczenie sesjom:

 1. Symposium on Bacterial Endotoxin. Some Aspects of Biological Activities, Łódź, 1996 – członek komitetu organizacyjnego
 2. The 1st Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection, Łódź, 2008 – przewodniczący sesji
 3. II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, Katowice, 2013 – członek komitetu naukowego, przewodniczący sesji
 4. Baltinfect: New Trends in Immunology: From The Basic Science to the Clinical Research, Riga (Latvia), 2014 – przewodniczący sesji
 5. VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu “BioOpen”, Łódź, 2021 – gość specjalny

Wykłady plenarne na konferencjach:

 1. II Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, Katowice, 2013
 2. Baltinfect: New Trends in Immunology: From The Basic Science to the Clinical Research, Riga, Latvia, 2014
 3. VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu “BioOpen”, Łódź, 2021
 4. Advances in Biology and Chemistry of Bacterial Surface Polysaccharides, Kielce, 2022

Wykłady na zaproszenie:

 1. Institute of Virology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2000
 2. Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Katowice, 2003
 3. Scottish National Blood Transfusion Service, National Science Laboratory, Edinburgh, UK, 2007
 4. Uniwersytet Śląski, Katowice, 2009
 5. Queen’s Medical Research Institute, Edinburgh, UK, 2011
 6. Uniwersytet Łódzki, 2011