Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Doktor Izabela Papiewska-Pająk zajmuje się:

  • Charakterystyką zawartości pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez komórki raka jelita grubego o zróżnicowanym potencjale metastatycznym, oraz indukowanych przez czynniki endogenne (czynnik transkrypcyjny Snail) lub egzogenne (warunki niedotlenienia).
  • Badaniem wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych w różnych warunkach przez komórki raka jelita grubego na elementy niszy pre-metastatycznej, badania in vitro i in vivo.
  • Badaniem funkcji mikropęcherzyków wydzielanych przez płytki krwi w trakcie progresji raka jelita grubego, badania in vitro i in vivo.

Doktor Jakub Kryczka zajmuje się:

  • Badaniami nad zjawiskiem chemio-oporności komórek nowotworowych oraz jej wpływem na ich zdolności migracyjne
  • Opracowaniem algorytmów wspierających proces decyzyjny oraz terapię przeciwnowotworową, opartych o bioinformatyczną analizę dużych zbiorów danych.

Doktor Hassan Kassassir zajmuje się:

  • Określeniem roli mikropęcherzyków płytkowych jako nośników cząsteczek sygnałowych transportowanych do komórek nowotworowych
  • Identyfikacją oddziaływań płytek krwi z komórkami nowotworowymi w kontekście metastazy raka jelita grubego
  • Poszukiwaniem nowym metod w immunoterapii z wykorzystaniem mikropęcherzyków płytkowych jako nośników przeciwciał
  • Badaniem śródbłonka naczyniowego jako bariery dla komórek nowotworowych