Kierownik

prof. dr hab. Paweł Parniewski

e-mail: pparniewski@cbm.pan.pl
tel.: (0-42) 272 36 20
fax: (0-42) 272 36 30

 • 2021 r. – tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • 2002 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii – genetyki molekularnej, Uniwersytet Łódzki
 • 1993 r. – stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, Uniwersytet Łódzki
 • 1987 r. – tytuł magistra biologii, specjalność mikrobiologia, Uniwersytet Łódzki
 • Przebieg pracy naukowej:
 • 2021 r. – nadal – Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi, profesor zwyczajny, kierownik Pracowni
 • 2004 r. – 2021 r. – Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi, profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni
 • 2002 r. – 2004 r. – Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesor nadzwyczajny
 • 1993 r. 2004 r. – Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN, adiunkt
 • 1992 r. – 1993 r. – Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin, Sieradz, starszy inspektor
 • 1989 r. – 1992 r. – Zakład Inżynierii Genetycznej, „TERPOL”, Sieradz, pracownik naukowy
 • 1988 r. – 1989 r. – Zakład Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, starszy asystent
 • 1987 r. – 1988 r. – Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, młodszy asystent