Aktualnie prowadzone badania

Rozwijanie opracowanego oprogramowania TRS-omix (https://github.com/TRS-omix/software ) celem utworzenia internetowej platformy pozwalającej na kompleksowe porównywane wielu genomów bakteryjnych jednocześnie w oparciu o sekwencje pomiędzy mikrosatelitarnymi motywami trójnukleotydowymi. Analizy bioinformatyczne, filogenetyczne, epidemiologiczne.