Aktualnie prowadzone projekty badawcze

  1. Wykorzystanie wzorców ewolucyjnych w optymalizacji chemoterapii gruźlicy. (2019/34/E/NZ6/00221) Konkurs: SONATA BIS 9, Kierownik: dr Alina Minias
  2. Weryfikacja roli białek – przewidywanych czynników naprawczych, biorących udział w naprawach pęknięć DNA u mykobakterii. (2019/33/B/NZ1/02770) Konkurs: OPUS 17, Kierownik dr Przemysław Płociński
  3. Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy. (2019/35/B/NZ7/00942) Konkurs: OPUS 18, Kierownik prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć, udział: konsorcjum naukowe
  4. By stary lek znów skutecznym był – koniugaty izoniazydu/rifamycyny i klasterów boru – synteza i aktywność przeciwgruźlicza. (2020/39/B/NZ7/01995) Konkurs: OPUS 18, Kierownik dr hab. Agnieszka Olejniczak, udział: konsorcjum naukowe