Aktualnie prowadzone badania

  1. Rozpoznawanie uszkodzeń DNA oraz ich naprawa u prątków gruźlicy oraz innych mykobakterii.
  2. Proces dojrzewania 3’-końca tRNA u mykobakterii.
  3. Czynniki wirulencji Mycobacterium tuberculosis.
  4. Regulacja metabolizmu mykobakterii.
  5. Poszukiwanie nowych i zmodyfikowanych leków przeciwprątkowych oraz ich tarcz molekularnych w proteomie mykobakterii.
  6. Epidemiologia prątków gruźlicy oraz szczepów MOTT.