Aktualnie prowadzone badania

  1. Poznawanie roli szlaków przekazywania sygnałów komórkowych w chemiooporności komórek raka jajnika.
  2. Poszukiwanie biomarkerów raka jajnika i raka jelita grubego.
  3. Poznanie udziału czynników transkrypcyjnych SNAIL 1/2 i mechanizmów ich regulacji w rozwoju chemiooporności i inwazyjności komórek raka jajnika.
  4. Ocena interakcji komórek raka jajnika z makrofagami w kontekście chemiooporności raka jajnika.
  5. Znaczenie małego białka wydzielniczego, neuromedyny U i jej receptorów w przebiegu i progresji nowotworów jelita grubego.