Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Klink

ORCID: 0000-0002-9870-7391

e-mail: mklink@cbm.pan.pl
tel. +4842 272 36 02
fax: +4842 272 36 30

Edukacja

 • 2017 – tytuł profesora nauk medycznych, specjalność biologia medyczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2005 – stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych, specjalność immunologia, Uniwersytet Łódzki
 • 1994 – stopień doktora nauk biologicznych, specjalność immunologia, Uniwersytet Łódzki
 • 1989 – tytuł magistra biologii, specjalność mikrobiologia, Uniwersytet Łódzki

Przebieg pracy naukowej:

 • 2017-nadal – Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi, profesor zwyczajny
 • 2016-nadal – kierownik Pracowni Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • 2014-2018 – Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie,  wykładowca
 • 2008-2017 – Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi, (docent, profesor nadzwyczajny)
 • 2004-2008 – Centrum Biologii Medycznej, PAN w Łodzi (adiunkt, docent)
 • 1988-2003 – Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi (asystent, adiunkt)

Staże naukowe

 • 2013 – Szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacją wyników badań, Łódź, Polska
 • 1996 – “post doc” Department of Immunology, College of Natural Sciences Chungnam National University, Taejon, Republic of Korea, 12 miesięcy

Funkcje

 • 2023 – współorganizator tworzonej w Łodzi Łódzkiej Szkoły Immunologii
 • 2020-2023 – członek Komisji  ds. Stopni Naukowych Instytutu Biologii Medycznej PAN
 • 2018 – członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji “The International Conference and Exhibition on Immunology”, Las Vegas, USA
 • 2018 – członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji „International Conference on Cancer & Oncotherapy”, 2018, Rome, Italy
 • 2016 – członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji „Experts Meeting on Gynecologic Oncology” San Antonio, USA
 • 2016-2019 – członek Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych przy Uniwersytecie Łódzkim
 • 2016-nadal – zastępca przewodniczącego Komisji Rady Naukowej do Spraw Przeprowadzania Czynności w Sprawie Nadania Stopnia Doktora Nauk Medycznych
 • 2008-nadal członek Rady Naukowej IBM PAN
 • 2007-2017 – członek komitetu redakcyjnego „Mediators of Inflammation”
 • 2005-2008 – współtwórca biuletynu naukowego (Current Awareness Bulletin) dla firmy Novartis Pharma AG

Promotor

 • 2 zakończone doktoraty w 2015 roku
 • 2 doktoraty w trakcie realizacji (w ramach Szkoły Doktorskiej BioMedChem w Łodzi)
 • 5 zakończonych prac magisterskich (2015-2017)

Kierownik projektów badawczych

 • 2015-2019 NCN:201/15/B/NZ6/01565. „Udział oksydazy cholesterolowej Mycobacterium tuberculosis w modulacji drogi sygnałowej zależnej od TLR2 w makrofagach i neutrofilach ludzkich”.
 • 2011-2014 – NN407095840. “Donory tlenku azotu jako czynnik wspomagający działanie przeciwnowotworowe związków stosowanych w terapii raka jajnika”.
 • 2005-2007 – 2P05A 02 29. “Wpływ związków uwalniających tlenek azotu na aktywność kinaz białkowych w neutrofilach ludzkich, in vitro”.
 • 2000-2003 – 4P05A 034 18. „Wpływ donorów tlenku azotu na niektóre funkcje neutrofilów in vitro. Rola kinaz tyrozynowych w transdukcji sygnału”.
 • 1996-1998 – 4P05A 115 10. „Znaczenie fragmentów polisacharydowych i lipidowych endotoksyn Proteus w zjawisku pobudzania granulocytów ludzkich in vitro”.