Profil badań

Podstawowe kierunki naszych zainteresowań dotyczą mechanizmów molekularnych zakażeń wirusowych u ludzi w zakresie zmienności genetycznej wirusów, przekazywania sygnałów międzykomórkowych, odporności wrodzonej, odpowiedzi przeciwwirusowej i patogenezy zakażeń wirusowych. Badamy oddziaływania wirus – gospodarz  prowadząc analizy na poziomie genów, transkryptów i białek.

Nasze zainteresowania koncentrują się na zakażeniach herpeswirusami, w tym głównie ludzkim wirusem cytomegalii. Określiliśmy zmienność genetyczną szczepów cytomegalowirusa w zakresie genów kodujących receptory, chemokiny i białka tworzące kompleksy osłonki gCI -gCIII. Zaobserwowaliśmy, że niektóre warianty genetyczne wirusa są wykrywane częściej w zakażeniach wrodzonych niż nabytych postnatalnie i są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów zakażenia wirusem cytomegalii. Polimorfizm genów kodujących TLR może być genetycznym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób wywołanych zakażeniem herpeswirusami.

Słowa kluczowe

herpeswirusy, ludzki wirus brodawczaka, zmienność genetyczna, odporność wrodzona, receptory rozpoznające wzorce molekularne, wirusowe zakażenia wrodzone i okołoporodowe