Aktualnie prowadzone projekty badawcze

  1. „Zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na uczeniu maszynowym do poszukiwania nowych substancji modulujących aktywność receptorów RORgamma/RORgammaT.” (nr 2019/33/B/NZ7/00795); lata 2020-2024.
  2. „Molekularne mechanizmy interakcji receptorów RORγ/RORγT z inhibitorem kinaz zależnych od cyklin (AT7519). Analiza tkankowo-swoistego oddziaływania i aktywacji limfocytów Th17.” (nr 2019/35/N/NZ7/01618); lata 2019-2024; kierownik: mgr Kaja Karaś.
  3. „Epigenetyczna immunomodulacja zależna od elementów mikrobiomu. Model pośrednich i bezpośrednich oddziaływań komórek Th17 i Treg ze Staphylococcus aureus w przebiegu łuszczycy.” (nr 2020/37/B/NZ5/01029); lata 2020-2024.