Kierownik

Leśnikowski Zbigniew Jan

Dyscyplina naukowa: chemia,
Specjalność: chemia kwasów nukleinowych.

 

 

 

 

PRACOWNIA CHEMII MEDYCZNEJ

Stopnie i tytuły naukowe:
2004- prof. n. chemicznych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi; 1991- dr hab. n. chemicznych, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w Łodzi; 1981- dr n. chemicznych, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi; 1973- mgr inż. chemik, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

Stanowiska związane z działalnością naukową:
1997- obecnie, Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi (d. Centrum Biologii Medycznej PAN, d. Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN), profesor (1997-2002, docent); 1997-2019, kierownik Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, 2019-obecnie, kierownik Pracowni Chemii Medycznej; 2009-2012, dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN; 2004-2008, p.o zastępca dyrektora Centrum Biologii Medycznej (dawniej: Centrum Mikrobiologii i Wirusologii) PAN; 2002-2003, p.o dyrektor Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN; 1992-1996 pracownik naukowy Uniwersytetu Emory i Veterans Affairs Medical Center w Atlancie, Georgia, USA; 1974-1994, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Zakład Chemii Bioorganicznej (1992-1994, docent; 1983-1992, adiunkt; 1976-1983, starszy asystent; 1975-1976, asystent. 2010-obecnie, koordynator konsorcjum POL-OPENSCREEN; 2021-obecnie, kierownik Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych

Staże i stypendia naukowe:
2017 – Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan; 2013 – A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds (INEOS) RAS, Moscow, Russia; 2012- Gakushuin University Faculty of Science, Tokio, Japonia; 2001 – Tohoku University, Department of Chemistry, Graduate School of Sciences, Sendai, Japonia; 2000/2001 – Thomas Jefferson University, Department of Microbiology and Immunology, Laboratory of Nucleic Acids Therapeutics, Filadelfia, Pensylwania, USA; 1992-1996 – Emory University, Department of Pediatrics, Laboratory of Biochemical Pharmacology, Atlanta, Georgia, USA, stypendysta Fundacji Fulbrighta; 1990 – European Laboratory of Molecular Biology (EMBL), Haidelberg, Niemcy; 1987 – Max-Planck Institut für Experimentelle Medizin, Getynga, Niemcy; 1981-1983 – University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA; 1976 – Instytut Chemii Organicznej i Biochemii Czechosłowackiej Akademii Nauk, Praga, Czechosłowacja.

Członkostwo w instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych:
1981-obecnie, Polskie Towarzystwo Chemiczne (2003- 2010, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału PTCh), Societas Scientarum Lodziensis, 2007-obecnie.

Badania:
Synteza, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych modyfikowanych nukleozydów, nukleotydów i DNA/RNA-oligonukleotydów zawierających klastery boru i ich kompleksy z metalami, zależność między strukturą a właściwościami fizykochemicznymi i biologicznymi modyfikowanych DNA/RNA-oligonukleotydów i ich komponentów, modyfikowane kwasy nukleinowe jako nowe materiały dla technologii molekularnych, bioterapeutyki, nanomateriały i sondy molekularne. Pochodne nukleozydów o aktywności przeciwwirusowej, przeciwnowotworowej i modulującej receptory purynergiczne. Nośniki boru dla terapii nowotworów metodą wychwytywania neutronów przez bor (BNCT).

Główne osiągnięcia naukowe:
opracowanie nowego typu analogów kwasów nukleinowych modyfikowanych klasterami boru i ich kompleksami z metalami, opracowanie metod otrzymywania koniugatów nukleozydów purynowych i klasterów boru; zastosowanie klasterów boru, karboranów i metalokarboranów jako znaczniki redoks do detekcji elektrochemicznej nukleozydów i DNA/RNA-oligonukleotydów, nanokonstrukty klasterów boru i DNA-oligonukleotydów jako nośniki terapeutycznych kwsów nukleinowych, zaproponowanie nowego typu nośników boru dla BNCT, opracowanie pierwszej stereospecyficznej metody syntezy tiofosforanowych i metanofosfonianowych analogów oligonukleotydów metodą transestryfikacji.

Adres:
Instytut Biologii Medycznej PAN
Laboratorium Chemii Medycznej

Lodowa 106, 93-232 Łódź
tel.: (0)48 42 209 33 80
fax: (0)48 42-272 36 30

e-mail: zlesnikowski@cbm.pan.pl