Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY SOKOŁOWSKIEJ

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Sokołowskiej odbędzie się 19 października 2020 roku, o godz. 10:00 w trybie zdalnym. W celu dołączenia należy kliknąć na poniższy odnośnik:

 

https://global.gotomeeting.com/join/613678429

 

Tytuł rozprawy: "Wybrane czynniki odporności wrodzonej u osób chorych na gruźlicę płuc".


KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN NA 4-LETNIĄ KADENCJĘ.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233 poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk na czteroletnią kadencję.

 

[tekst jednolity ogłoszenia]


KOMISJA DYSCYPLINARNA INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN KADENCJI 2020-2023

Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późn. zm. w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2 (Dz. U. 2020, poz. 695) oraz Statutu IBM PAN, w dniach 23 – 25 września 2020 roku, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (System "Głosuj24.pl") pracownicy naukowi Instytutu Biologii Medycznej PAN dokonali wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej IBM PAN na kadencję 2020-2023.

 

Skład osobowy Komisji Dyscyplinarnej
Instytutu Biologii Medycznej PAN kadencji 2020-2023
orzekającej w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych
w pierwszej instancji
:

  1. Prof. dr hab. Jarosław Dastych
  2. Dr Katarzyna Bednarska – Szczepaniak
  3. Dr Aurelia Walczak-Drzewiecka

ZAWIADOMIENIE O OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi zawiadamia, że 19.10.2020 (poniedziałek), o godz. 10:00, w trybie on-line, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Anny Sokołowskiej, na temat: "Wybrane czynniki odporności wrodzonej u osób chorych na gruźlicę płuc".

 

Promotor:
dr hab. Maciej Cedzyński, prof. IBM PAN

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Kazimierz Madaliński (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa)

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej, autoreferat, streszczenie w języku polskim i w języku angielskim oraz recenzje są dostępne w sekretariacie Instytutu Biologii Medycznej PAN (ul. Lodowa 106, p. 104) oraz na stronie www.ibm.pan.pl [link]

 

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy "GoToMeeting", do której link zostanie udostępniany na stronie www.ibm.pan.pl.


Trzymamy kciuki za naszych kolegów na Białorusi.

 

 

 


POWOŁANIE AKADEMICKIEGO CENTRUM WIRUSOLOGII

Dnia 8 lipca 2020 r. podpisana została umowa konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi powołująca Akademickie Centrum Wirusologii. Nowo powstałe Centrum, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, będzie prowadziło badania nad wirusem SARS–CoV-2 oraz innymi wirusami oraz wspólnie aplikowało o środki na prowadzenie badań naukowych. Pracami Akademickiego Centrum Wirusologii pokieruje Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli każdego z partnerów. Rada będzie wyznaczać strategiczne kierunki działalności Centrum, koordynować i kontrolować jego pracę, a także dbać o optymalny poziom współpracy w ramach konsorcjum.

 

Powołanie Akademickiego Centrum Wirusologii jest efektem współpracy nawiązanej między jednostkami podczas pandemii COVID-19. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk wsparł organizację i funkcjonowanie laboratorium diagnostycznego utworzonego w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

 

EPIGENETIC DRUGS AND EPIGENETIC THERAPIES

Pharmaceuticals – special issue: Epigenetic Drugs.

 

 

https://www.mdpi.com/journal/pharmaceuticals/special_issues/Epigenetic_Drugs


MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

Cells - special issue: The Metabolism of Nucleic Acids, Cell Division, Cholesterol Degradation, Cell Wall Biosynthesis and Host-Pathogen Interactions in Tuberculosis.

 

 

https://www.mdpi.com/journal/cells/special_issues/metabolism_tuberculosis


UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (pismo: Nr BCK-IV-U/dr hab.-617/19) z dniem 29 kwietnia 2020 Instytutu Biologii Medycznej PAN uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

 

[link]


BADANIA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO SZYCIA ODZIEŻY OCHRONNEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI (ISO 16604)

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk współpracuje z Proteon Pharmaceuticals S.A. w prowadzeniu badań materiałów przeznaczonych do szycia odzieży ochronnej zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi. Badania prowadzone są zgodnie z normą EN 14126 oraz powołaną przez nią normą ISO 16604.

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane w przeprowadzeniu badań proszone są kontakt:

 

Pytania związane z: formularzem zamówienia, czasem oczekiwania na badanie
Renata Stefańska
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 42 209 33 68, 502 678 674

 

Pytania związane z: przebiegiem badań, liczbą materiałów przesyłanych do badania
Należy kierować na adres:
Anna Rumijowska-Galewicz
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ZARZĄDZENIE NR 4/2020 DYREKTORA IBM PAN Z DN. 14-04-2020

Zarządzenie wprowadzające zmiany terminu obowiązywania ZARZĄDZENIA nr 2/2020 z dnia 9 marca 2020 roku Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN oraz ZARZĄDZENIA nr 3/2020 z dnia 26 marca 2020 roku Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN.

 

[link]


Koronawirus SARS-CoV-2 i choroba COVID-19. Pytania i odpowiedzi (FAQ).

Czy należy nosić maseczki? Czy można zarazić się wirusem od psa? Po co są kwarantanny, skoro można wykonać test na obecność wirusa? Kiedy epidemia się skończy?

 

Polska Akademia Nauk otrzymuje wiele pytań w sprawie pandemii. Na pytania dotyczące SARS-CoV-2 i COVID-19 odpowiadają dr hab. Edyta Paradowska oraz dr hab. Egbert Piasecki.

 

Odpowiedzi na pytania są dostępne pod adresem:

 

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2924-koronawirus-sars-cov-2-i-choroba-covid-19-pytania-i-odpowiedzi-faq


Pracownicy IBM PAN wykrywają zakażenia SARS-CoV-2.

 

[notka informacyjna]

 


ZARZĄDZENIE nr 3/2020 Dyrektora IBM PAN z dn. 26-03-2020

Zasady funkcjonowania Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 

[link]


Raport na temat inaktywacji wirusa SARS-CoV-2 w laboratoriach diagnostycznych i badawczych przygotowany przez pracowników IBM PAN.

 

[raport]


ZARZĄDZENIE nr 2/2020 Dyrektora IBM PAN z dn. 09-03-2020

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń przenoszonych drogą kropelkową oraz z zagrożeniem epidemiologicznym nowym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 wśród społeczności Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

[link]


SESJA SPRAWOZDAWCZA

W dniu 10 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej przy ul. Lodowej 106, odbyła się SESJA SPRAWOZDAWCZA Instytutu Biologii Medycznej PAN z działaności naukowej Instytutu w 2019 roku.

 

Plan sesji: [link]


Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora IBM PAN z dn. 29-08-2019

Zatwierdzanie wzoru dyplomu doktorskiego w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

[link]


SZKOŁA DOKTORSKA BIO-MED-CHEM

Instytut Biologii Medycznej PAN wraz z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN i Uniwersytetem Łódzkim utworzył Szkołę Doktorską BioMedChem realizującą kształcenie w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki medyczne oraz nauki chemiczne. Liderem Szkoły jest Uniwersytet Łódzki.

 

Rada Naukowa Instytutu w dniu 22 maja 2019 roku poparła utworzenie Szkoły Doktorskiej BioMedChem oraz zatwierdziła:

  1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej BioMedChem
  2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej BioMedChem
  3. Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem

 

 

List intencyjny: [link]


Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora IBM PAN z dn. 01-04-2019

Likwidacja Pracownii Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk i komórek organizacyjnych działających w ramach: Centrum Doskonałości w Dziedzinie Biologii Medycznej pod nazwą Laboratorium Hodowli komórkowych i Tkankowych i Laboratorium Diagnostyki Molekularnej oraz powołanie jednostek organizacyjnych Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk pod nazwą: Pracowania Biologii Molekularnej i Komórkowej IBM PAN; Pracownia Chemii Medycznej IBM PAN; Pracownia Sygnalizacji Komórkowej IBM PAN; Pracownia Wirusologii IBM PAN i jednostki wspomagającej badania pod nazwą Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych.

 

[link]


Zarządzenie nr 23/2018 z dn. 27-12-2018 Dyrektora IBM PAN

Powołanie Pracownii Epigenetyki Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

[link]


EU-OPENSCREEN-DRIVE

Instytut Biologii Medycznej PAN, wraz z 32 innymi instytucjami europejskimi działającymi w ramach konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC, w konkursie H2020-INFRADEV-2018-1, uzyskał finansowanie projektu EU-OPENSCREEN-DRIVE. Celem projektu jest wsparcie realizowanych obecnie przez członków konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC przedsięwzięć w zakresie infrastruktury badawczej a także zapewnienie jak najlepszego jej wykorzystania obecnie i w przyszłości. Przyznane na rzecz realizacji całego projektu środki to kwota blisko 5 mln. euro. Czas realizacji 4 lata poczynając od 1 lutego 2019 roku.


PANI DR HAB. AGNIESZKA OLEJNICZAK PRZEWODNICZĄCĄ ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PTChem

Miło nam poinformować  że pani dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN, kierownik Laboratorium Skriningowego w Instytucie Biologii Medycznej (IBM) PAN, została wybrana na przewodniczącą  Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego  (PTChem) na lata 2019-2021. Wybory odbyły się w dniu 15 stycznia 2019 roku na  zebraniu walnym Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodnie z e zwyczajem, w okresie kadencji 2019-2021 siedzibą Oddziału PTChem będzie siedziba IBM PAN przy ul. Lodowej 106. Wybór prof. Olejniczak jest dobrym przykładem interdyscyplinarności  i integracji  nauki w obszarze chemii, biologii i medycyny w naszym mieście.

 


POL-OPENSCREEN

39 mln na rzecz udziału trzech polskich instytucji członków Konsorcjum POL-OPENSCREEN we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w wyniku ewaluacji przez międzynarodowy zespól ekspertów trzy polskie instytucje, członkowie konsorcjum POL-OPENSCREEN: Instytut Biologii Medycznej PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN uzyskały status "partner sites" europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC. W dniu 24 października 2018 r IBM PAN, koordynator konsorcjum, otrzymało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję w sprawie wniosku złożonego w imieniu konsorcjum POL-OPENSCREN o finansowaniu udziału trzech wyróżnionych instytucji w konsorcjum europejskim.

 

Przyznane środki wykorzystane zostaną na utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych przy IBM PAN oraz unowocześnienie i zwiększenie przepustowości badań skriningowych mających na celu poszukiwanie nowych związków aktywnych biologicznie i potencjalnych leków.


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista publikacji]


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2018/2019:

  • => poniedziałki, godz. 9.15

Strona główna