Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:

 


III Warsztaty POL-OPENSCREEN

W dniach 9 i 10 maja 2023 odbyła się III edycja warsztatów Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych POL-OPENSCREEN. Tematyka wykładów prowadzonych przez przedstawicieli polskich firm biotechnologicznych oraz uczestników i partnerów KBZCh dotyczyła głównie zagadnień poszukiwania nowych leków i innych związków bioaktywnych. Już ponad dziesięć wiodących instytutów badawczych i uczelni podjęło współpracę z KBZCh, a kolejne planują dołączenie w niedalekiej przyszłości. Wzmacnianie współpracy między nauką a przemysłem farmaceutycznym ma ogromne znaczenie w kontekście transferu wiedzy i technologii. Integracja biologii i chemii może poszerzyć perspektywę badawczą, przyspieszyć proces badań i rozwój nowych leków oraz innych związków bioaktywnych, które mogą mieć zastosowanie w różnych dziedzinach życia, jak farmacja, ochrona roślin, produkcja żywności czy kosmetologia. Serdecznie zapraszamy do KBZCh.

 

 


-->

Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe do projektowania nowych związków, efektem współpracy Simulations Plus z Instytutem Biologii Medycznej PAN.

Simulations Plus - wiodący dostawca oprogramowania do modelowania i symulacji oraz usług w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności farmaceutycznej, ogłosił zawarcie umowy o współpracy badawczej z naszym Instytutem. Celem współpracy jest projektowania nowych związków dla receptorów jądrowych RORγ / RORγT przy użyciu najnowocześniejszej technologii sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) na platformie oprogramowania ADMET Predictor®. Zarówno Simulations Plus, jak i IBM PAN wniosą znaczący wkład intelektualny w badania, a własność intelektualna wynikająca ze współpracy będzie podstawą dalszych możliwości rozwoju.

Simulations_Plus_Enters_Partnership_Notka_Prasowa.

 


--->

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ MIKROBIOLOGICZNĄ

Mamy wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The last word belongs to microbes – Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur”, która odbędzie w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2022 r.

W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Ludwika Pasteura. Jego życie było drogą epokowych odkryć w dziedzinie chemii, biologii i medycyny, a jednocześnie przykładem niezwykłej intuicji i dociekliwości badawczej, a także ogromnej wytrwałości i determinacji. Tegoroczny jubileusz to niepowtarzalna okazja do upamiętnienia życia i osiągnięć jednego z największych umysłów wszech czasów.

Szczegóły dotyczące konferencji i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie internetowej: http://www.pasteur2022.com/.

 


Szanowni Państwo informujemy, iż Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr 420/302/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk otrzymał kategorię A w dyscyplinie nauki medyczne. Gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim pracownikom Instytutu za zaangażowanie i ciężką pracę w ciągu ostatnich 5 lat.

 


STYPENDIUM START FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ DLA PRACOWNIKA INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN.

Chcielibyśmy poinformować, że Pani mgr Kaja Karaś z Pracowni Epigenetyki uzyskała prestiżowe stypendium START Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej.  Stypendium START przyznawane jest wybitnym młodym naukowcom posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 


-->

INFORMACJA O FINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

 

1.             Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;

 

SPECJALNE URZĄDZENIE BADAWCZE

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki Nr 41/E-621/SPUB/SP/2020

z dnia 23 grudnia 2020

(utrzymanie stanowiska badawczego)

 

2.             Nazwę zadania;

 

Tytuł: „Infrastruktura do prowadzenia i utrzymania kolekcji hodowli komórkowych, kolekcji szczepów bakteryjnych i wirusowych oraz plazmidów, jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu.

 

3.             Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;

 

530 500,00 PLN

 

4.             Krótki opis zadania:

 

W ramach specjalnego urządzenia badawczego Instytut Biologii Medycznej PAN posiada unikatową kolekcję linii komórkowych, rekombinowanych szczepów bakteryjnych i wirusowych oraz plazmidów. Kolekcja ta wykorzystywana jest w wieloośrodkowych badaniach nad mechanizmami przekazywania sygnału w komórkach tucznych oraz w prątkach gruźlicy, w badaniach, które mają na celu wyjaśnianie mechanizmów różnych procesów fizjologicznych (tj. podziały komórkowe, naprawy DNA, replikacja DNA, mechanizmy regulacji podstawowych procesów życiowych) i patofizjologicznych na poziomie molekularnym, a także identyfikację nowych tarcz terapeutycznych i podejść diagnostycznych.

Rekombinowane, reporterowe linie komórkowe, przygotowane, zabezpieczane i ulepszane w ramach SPUB służą m.in. do zwalidowanych, przesiewowych analiz cytotoksyczności, genotoksyczności i immunotoksyczności związków gromadzonych w ramach realizacji zadań badawczych oraz projektów badawczych realizowanych w Instytucie. Rekombinowane szczepy bakteryjne, wraz z unikatową kolekcją ukierunkowanych mutantów Mycobacterium tuberculosis oraz kolekcją szczepów wirusowych tworzących specjalne urządzenie badawcze służą do przesiewowych analiz związków o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej, w tym przeciwprątkowej, a także przeciwwirusowej realizowanych w ramach Laboratorium przesiewowego bakteriologii-wirusologii POL-OPENSCREEN.

 

 


 

W dniu 28 października 2021 r. IBM PAN oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi podpisały porozumienie o współpracy tj. „Umowę Przekazania Związków”, która reguluje zasady przekazywania związków do Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZCh), kierowanej przez prof. dr hab. Zbigniewa Leśnikowskiego. Umowa ta pozwoli na udostępnianie przez zaineresowane jednostki UMed w Łodzi związków chemicznych o potencjalnej aktywności biologicznej do badań przesiewowych za pośrednictwem KBZCh.

 

 

 

 


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

 

Wczoraj zostaliśmy odznaczeni odznaczeniami państwowymi (Krzyżami Zasługi) za udział w walce z pandemią. W uzasadnieniu tego wyróżnienia wskazywano na nasze zasługi w stworzeniu w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Pracowni Wirusów Oddechowych, laboratorium diagnostycznego, które w krytycznym momencie rozwijającej się epidemii przeprowadzało większość badań wykrywających SARS-Cov-2 w województwie łódzkim.  

 

Laboratorium powstało w rekordowo krótkim czasie dzięki wielkiemu wysiłkowi zespołu ochotników, z wymienionych alfabetycznie Centralnego Szpitala Klinicznego UMED, Instytutu Biologii Medycznej PAN, Proteon Pharmaceuticals S.A., Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ł. Pisząc o zespole mamy na myśli nie tylko tych spośród Was, którzy bezpośrednio pracowali w tym laboratorium, ale Wszystkich, którzy w różny sposób wspieraliście to przedsięwzięcie i inne podobne działania pomagające nam zmierzyć się z pandemią. 

 

Chcielibyśmy Państwu przekazać, że traktujemy przyznane nam odznaczenia przede wszystkim jako wyraz uznania Rzeczypospolitej dla Was Wszystkich.

 

Dziękujemy i pozdrawiamy,

 

Maciej Borowiec, Katarzyna Dzitko, Jarosław Dziadek, Jarosław Dastych

 

 


W dniu 13 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się III Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN kadencji 2020-2023. Posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w systemie „GoToMeeting” oraz na platformie „Głosuj24.pl”.

 


W dniu 15 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 10: 00 rozpocznie się w trybie zdalnym SESJA SPRAWOZDAWCZA Instytutu Biologii Medycznej PAN z działaności naukowej w 2020 roku. Wystąpienia podsumowujące wyniki badań prowadzonych w roku 2020 wygłoszone będą przez kierowników pracowni lub wyznaczonych pracowników. Przed sesją w dniu 12 marca br. (piątek) zostanie przesłany link do spotkania na platformie GoToMeeting

 


DEKLARACJA DYREKTORÓW INSTYTUTÓW PAN W ZWIĄZKU ZE SZCZEPIENIAMI PRZECIWKO COVID-19

 

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3221-deklaracja-dyrektorow-instytutow-pan


WYBÓR prof. dr hab. JAROSŁAWA DZIADKA na DYREKTORA INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN na kadencję 2021-2024.

 

[kliknij aby pobrać]


NADANIE STOPNIA DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Na Posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 roku Rada Naukowa Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, w związku z publiczną obroną rozprawy doktorskiej, która odbyła się dnia 19 października 2020 roku pt.: „Wybrane czynniki odporności wrodzonej u osób chorych na gruźlicę płuc”, podjęła w trybie online z wykorzystaniem technologii informatycznych Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Pani Annie Sokołowskiej.


KOMISJA DYSCYPLINARNA INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN KADENCJI 2020-2023

Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późn. zm. w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2 (Dz. U. 2020, poz. 695) oraz Statutu IBM PAN, w dniach 23 – 25 września 2020 roku, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (System "Głosuj24.pl") pracownicy naukowi Instytutu Biologii Medycznej PAN dokonali wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej IBM PAN na kadencję 2020-2023.

 

Skład osobowy Komisji Dyscyplinarnej
Instytutu Biologii Medycznej PAN kadencji 2020-2023
orzekającej w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych
w pierwszej instancji
:

  1. Prof. dr hab. Jarosław Dastych
  2. Dr Katarzyna Bednarska – Szczepaniak
  3. Dr Aurelia Walczak-Drzewiecka

ZAWIADOMIENIE O OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi zawiadamia, że 19.10.2020 (poniedziałek), o godz. 10:00, w trybie on-line, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Anny Sokołowskiej, na temat: "Wybrane czynniki odporności wrodzonej u osób chorych na gruźlicę płuc".

 

Promotor:
dr hab. Maciej Cedzyński, prof. IBM PAN

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Kazimierz Madaliński (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa)

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej, autoreferat, streszczenie w języku polskim i w języku angielskim oraz recenzje są dostępne w sekretariacie Instytutu Biologii Medycznej PAN (ul. Lodowa 106, p. 104) oraz na stronie www.ibm.pan.pl [link]

 

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy "GoToMeeting", do której link zostanie udostępniany na stronie www.ibm.pan.pl.


Trzymamy kciuki za naszych kolegów na Białorusi.

 

 

 


POWOŁANIE AKADEMICKIEGO CENTRUM WIRUSOLOGII

Dnia 8 lipca 2020 r. podpisana została umowa konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi powołująca Akademickie Centrum Wirusologii. Nowo powstałe Centrum, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, będzie prowadziło badania nad wirusem SARS–CoV-2 oraz innymi wirusami oraz wspólnie aplikowało o środki na prowadzenie badań naukowych. Pracami Akademickiego Centrum Wirusologii pokieruje Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli każdego z partnerów. Rada będzie wyznaczać strategiczne kierunki działalności Centrum, koordynować i kontrolować jego pracę, a także dbać o optymalny poziom współpracy w ramach konsorcjum.

 

Powołanie Akademickiego Centrum Wirusologii jest efektem współpracy nawiązanej między jednostkami podczas pandemii COVID-19. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk wsparł organizację i funkcjonowanie laboratorium diagnostycznego utworzonego w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

 

EPIGENETIC DRUGS AND EPIGENETIC THERAPIES

Pharmaceuticals – special issue: Epigenetic Drugs.

 

 

https://www.mdpi.com/journal/pharmaceuticals/special_issues/Epigenetic_Drugs


MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

Cells - special issue: The Metabolism of Nucleic Acids, Cell Division, Cholesterol Degradation, Cell Wall Biosynthesis and Host-Pathogen Interactions in Tuberculosis.

 

 

https://www.mdpi.com/journal/cells/special_issues/metabolism_tuberculosis


UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (pismo: Nr BCK-IV-U/dr hab.-617/19) z dniem 29 kwietnia 2020 Instytutu Biologii Medycznej PAN uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

 

[link]


BADANIA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO SZYCIA ODZIEŻY OCHRONNEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI (ISO 16604)

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk współpracuje z Proteon Pharmaceuticals S.A. w prowadzeniu badań materiałów przeznaczonych do szycia odzieży ochronnej zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi. Badania prowadzone są zgodnie z normą EN 14126 oraz powołaną przez nią normą ISO 16604.

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane w przeprowadzeniu badań proszone są kontakt:

 

Pytania związane z: formularzem zamówienia, czasem oczekiwania na badanie
Renata Stefańska
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 42 209 33 68, 502 678 674

 

Pytania związane z: przebiegiem badań, liczbą materiałów przesyłanych do badania
Należy kierować na adres:
Anna Rumijowska-Galewicz
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ZARZĄDZENIE NR 4/2020 DYREKTORA IBM PAN Z DN. 14-04-2020

Zarządzenie wprowadzające zmiany terminu obowiązywania ZARZĄDZENIA nr 2/2020 z dnia 9 marca 2020 roku Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN oraz ZARZĄDZENIA nr 3/2020 z dnia 26 marca 2020 roku Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN.

 

[link]


Koronawirus SARS-CoV-2 i choroba COVID-19. Pytania i odpowiedzi (FAQ).

Czy należy nosić maseczki? Czy można zarazić się wirusem od psa? Po co są kwarantanny, skoro można wykonać test na obecność wirusa? Kiedy epidemia się skończy?

 

Polska Akademia Nauk otrzymuje wiele pytań w sprawie pandemii. Na pytania dotyczące SARS-CoV-2 i COVID-19 odpowiadają dr hab. Edyta Paradowska oraz dr hab. Egbert Piasecki.

 

Odpowiedzi na pytania są dostępne pod adresem:

 

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2924-koronawirus-sars-cov-2-i-choroba-covid-19-pytania-i-odpowiedzi-faq


Pracownicy IBM PAN wykrywają zakażenia SARS-CoV-2.

 

[notka informacyjna]

 


ZARZĄDZENIE nr 3/2020 Dyrektora IBM PAN z dn. 26-03-2020

Zasady funkcjonowania Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 

[link]


Raport na temat inaktywacji wirusa SARS-CoV-2 w laboratoriach diagnostycznych i badawczych przygotowany przez pracowników IBM PAN.

 

[raport]


ZARZĄDZENIE nr 2/2020 Dyrektora IBM PAN z dn. 09-03-2020

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń przenoszonych drogą kropelkową oraz z zagrożeniem epidemiologicznym nowym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 wśród społeczności Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

[link]


SESJA SPRAWOZDAWCZA

W dniu 10 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej przy ul. Lodowej 106, odbyła się SESJA SPRAWOZDAWCZA Instytutu Biologii Medycznej PAN z działaności naukowej Instytutu w 2019 roku.

 

Plan sesji: [link]


Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora IBM PAN z dn. 29-08-2019

Zatwierdzanie wzoru dyplomu doktorskiego w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

[link]


SZKOŁA DOKTORSKA BIO-MED-CHEM

Instytut Biologii Medycznej PAN wraz z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN i Uniwersytetem Łódzkim utworzył Szkołę Doktorską BioMedChem realizującą kształcenie w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki medyczne oraz nauki chemiczne. Liderem Szkoły jest Uniwersytet Łódzki.

 

Rada Naukowa Instytutu w dniu 22 maja 2019 roku poparła utworzenie Szkoły Doktorskiej BioMedChem oraz zatwierdziła:

  1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej BioMedChem
  2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej BioMedChem
  3. Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem

 

 

List intencyjny: [link]


Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora IBM PAN z dn. 01-04-2019

Likwidacja Pracownii Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk i komórek organizacyjnych działających w ramach: Centrum Doskonałości w Dziedzinie Biologii Medycznej pod nazwą Laboratorium Hodowli komórkowych i Tkankowych i Laboratorium Diagnostyki Molekularnej oraz powołanie jednostek organizacyjnych Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk pod nazwą: Pracowania Biologii Molekularnej i Komórkowej IBM PAN; Pracownia Chemii Medycznej IBM PAN; Pracownia Sygnalizacji Komórkowej IBM PAN; Pracownia Wirusologii IBM PAN i jednostki wspomagającej badania pod nazwą Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych.

 

[link]


Zarządzenie nr 23/2018 z dn. 27-12-2018 Dyrektora IBM PAN

Powołanie Pracownii Epigenetyki Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

[link]


EU-OPENSCREEN-DRIVE

Instytut Biologii Medycznej PAN, wraz z 32 innymi instytucjami europejskimi działającymi w ramach konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC, w konkursie H2020-INFRADEV-2018-1, uzyskał finansowanie projektu EU-OPENSCREEN-DRIVE. Celem projektu jest wsparcie realizowanych obecnie przez członków konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC przedsięwzięć w zakresie infrastruktury badawczej a także zapewnienie jak najlepszego jej wykorzystania obecnie i w przyszłości. Przyznane na rzecz realizacji całego projektu środki to kwota blisko 5 mln. euro. Czas realizacji 4 lata poczynając od 1 lutego 2019 roku.


PANI DR HAB. AGNIESZKA OLEJNICZAK PRZEWODNICZĄCĄ ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PTChem

Miło nam poinformować  że pani dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN, kierownik Laboratorium Skriningowego w Instytucie Biologii Medycznej (IBM) PAN, została wybrana na przewodniczącą  Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego  (PTChem) na lata 2019-2021. Wybory odbyły się w dniu 15 stycznia 2019 roku na  zebraniu walnym Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodnie z e zwyczajem, w okresie kadencji 2019-2021 siedzibą Oddziału PTChem będzie siedziba IBM PAN przy ul. Lodowej 106. Wybór prof. Olejniczak jest dobrym przykładem interdyscyplinarności  i integracji  nauki w obszarze chemii, biologii i medycyny w naszym mieście.

 


POL-OPENSCREEN

39 mln na rzecz udziału trzech polskich instytucji członków Konsorcjum POL-OPENSCREEN we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w wyniku ewaluacji przez międzynarodowy zespól ekspertów trzy polskie instytucje, członkowie konsorcjum POL-OPENSCREEN: Instytut Biologii Medycznej PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN uzyskały status "partner sites" europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC. W dniu 24 października 2018 r IBM PAN, koordynator konsorcjum, otrzymało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję w sprawie wniosku złożonego w imieniu konsorcjum POL-OPENSCREN o finansowaniu udziału trzech wyróżnionych instytucji w konsorcjum europejskim.

 

Przyznane środki wykorzystane zostaną na utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych przy IBM PAN oraz unowocześnienie i zwiększenie przepustowości badań skriningowych mających na celu poszukiwanie nowych związków aktywnych biologicznie i potencjalnych leków.


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista publikacji]


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2018/2019:

  • => poniedziałki, godz. 9.15

Strona główna