Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:


Mocny głos naukowców po zabójstwie prezydenta Gdańska

"Strzelba, którą ktoś powiesił na ścianie kilka lat temu, w końcu wypaliła, po raz drugi zabijając niewinnego człowieka" - piszą w liście otwartym dyrektorzy kilkudziesięciu instytutów Polskiej Akademii Nauk w reakcji na zabójstwo Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, apelując do polityków, aby nie wykorzystywali mowy nienawiści do celów politycznych.

Treść listu [link]

 


POL-OPENSCREEN

39 mln na rzecz udziału trzech polskich instytucji członków Konsorcjum POL-OPENSCREEN we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w wyniku ewaluacji przez międzynarodowy zespól ekspertów trzy polskie instytucje, członkowie konsorcjum POL-OPENSCREEN: Instytut Biologii Medycznej PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN uzyskały status "partner sites" europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC. W dniu 24 października 2018 r IBM PAN, koordynator konsorcjum, otrzymało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję w sprawie wniosku złożonego w imieniu konsorcjum POL-OPENSCREN o finansowaniu udziału trzech wyróżnionych instytucji w konsorcjum europejskim.

 

Przyznane środki wykorzystane zostaną na utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych przy IBM PAN oraz unowocześnienie i zwiększenie przepustowości badań skriningowych mających na celu poszukiwanie nowych związków aktywnych biologicznie i potencjalnych leków.

 


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista publikacji]

 


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2017/2018:

  • => poniedziałki, godz. 9.15

Strona główna