Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:


Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN

W dniu 20 marca 2018 r odbyło się IV Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN kadencji 2016-2019, na którym (między innymi) w głosowaniu tajnym zaopiniowano pozytywnie  następujące wnioski  Dyrektora Instytutu:

  1. Wniosek o odwołanie Pani prof. dr hab. Marii Anny Kowalskiej z funkcji kierownika Pracowni Proteomiki Komórkowej
  2. Wniosek o powołanie dr hab. Joanny Bonceli na stanowisko kierownika Pracowni Proteomiki Komórkowej
  3. Wydanie opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do MNiSW o przyznanie stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców: dr Przemysławowi Płocińskiemu oraz  dr Iwonie Karwaciak
  4. Wydanie opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych o przyznanie nagrody za Wybitne Osiągnięcia przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego dla dr Przemysława Płocińskiego.

 


BNCT - Nowe otwarcie dla onkologii

27  marca 2018 roku, w Instytucie Biologii Medycznej PAN przy ul. Lodowej 106 w Łodzi, odbędą się  V warsztaty naukowe pt.: „Nowe otwarcie dla onkologii” poświęcone terapii borowo–neutronowej. [więcej informacji]

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Organizatorzy: M.A. Gryziński, Z.J. Leśnikowski.

 


Publikacja dr. Przemysława Płocińskiego w "Nature Communications"

Z przyjemnością informujemy, że publikacja dr. Przemysława Płocińskiego z Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications o współczynniku Impact Factor =12,124

 

DNA Ligase C and Prim-PolC participate in base excision repair in mycobacteria.
Płociński P, Brissett NC, Bianchi J, Brzostek A, Korycka-Machała M, Dziembowski A, Dziadek J, Doherty AJ.
Nat Commun. 2017 Nov 1;8(1):1251. doi: 10.1038/s41467-017-01365-y.

 

Autorowi publikacji i współautorom gratulujemy.

 


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista publikacji]

 


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2017/2018:

  • => poniedziałki, godz. 9.15

Strona główna