Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:


Wyniki rekrutacji

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO
ASYSTENTA NAUKOWO - BADAWCZEGO
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA IMMUNOBIOLOGII ZAKAŻEŃ:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta - pracownika naukowo -badawczego do realizacji zadań badawczych w ramach działalności statutowej w Pracowni Immunobiologii Zakażeń Instytut Biologii Medycznej PAN (oferta nr STATUT/2018/PIZ IBM PAN) wybrana została mgr Gabriela Gajek.

 


Nagrody uznaniowe przyznane pracownikom IBM PAN w roku 2018

Więcej informacji - [kliknij aby pobrać]

 


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista publikacji]

 


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2017/2018:

  • => poniedziałki, godz. 9.15

Strona główna