Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:

20 kwietnia 2017 Prezydent wręczył nominację profesorską Pani Magdalenie Klink.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w czwartek 20 kwietnia w Belwederze. Wśród nominowanych była Pani prof. dr hab. Magdalena Klink, kierownik Pracowni Immunologii Doświadczalnej.Nagrody uznaniowe za publikacje, które ukazały się w 2016 roku.


[Nagroda_uznaniowa_za_publikacje_2017-1]
III POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN


29 marca 2017 roku o godz. 10:00, w Sali Konferencyjnej Instytutu, w Łodzi przy ulicy Lodowej 106 odbyło się III Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN kadencji 2016-2019, na którym:

  1. Rada Naukowa poparła wniosek Dyrektora i wyraziła  wysoce pozytywną opinię wspierającą kandydatury: mgr Agnieszki Jabłońskiej, dr Michała Kiełbika, dr Jakuba Kryczki, dr Aliny Minias oraz dr Przemysława Płocińskiego do stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

  2. Rada Naukowa po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami zatwierdziła regulamin „Kryteria zatrudniania i awansu”, jakie muszą spełniać osoby zatrudniane w Instytucie Biologii Medycznej PAN na stanowiskach naukowych określonych w art. 88.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 6019 z późń. zm.) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

  3. Rada Naukowa wyraziła swoją pozytywną opinię i poparła wniosek Dyrektora w sprawie mianowania prof. dr hab. Magdaleny Klink na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Biologii Medycznej PAN.

POST-DOC


IBM PAN poszukuje wykonawcy POST-DOC (Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium) do realizacji projektu NCN.

[Ogłoszenie konkursowe]


Granty NCN dla Instytutu Biologii Medycznej


Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6, do których nabór wniosków zakończył się 15 września 2016 r. Dr Partycja Przygodzka uzyskała finansowanie projektu „Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy” w ramach konkursu SONATA BIS 6.

 


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista_publikacji_2017]


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2016/2017:

  • => poniedziałki, godz. 9.15


Strona główna