Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:


Kategoria A

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 193/KAT/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Instytutowi Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk przyznana została kategoria naukowa A.

 


Projekty dla Instytutu Biologii Medycznej PAN

Projekty zakwalifikowane do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 13:

  1. Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna charakterystyka.
    Kierownik projektu - prof. dr hab. Jarosław Dziadek.

  2. Nowe 2,4-dipodstawione pochodne pirydyny - synteza, aktywność przeciwprątkowa in vitro, model farmakoforowy, cele molekularne oraz mechanizm działania wobec szczepów Mycobacterium tuberculosis w ramach konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Łódzką.
    Kierownik projektu - dr hab. Katarzyna Małgorzata Gobis, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

 


Publikacja dr. Przemysława Płocińskiego w "Nature Communications"

Z przyjemnością informujemy, że publikacja dr. Przemysława Płocińskiego z Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications o współczynniku Impact Factor =12,124

 

DNA Ligase C and Prim-PolC participate in base excision repair in mycobacteria.
Płociński P, Brissett NC, Bianchi J, Brzostek A, Korycka-Machała M, Dziembowski A, Dziadek J, Doherty AJ.
Nat Commun. 2017 Nov 1;8(1):1251. doi: 10.1038/s41467-017-01365-y.

 

Autorowi publikacji i współautorom gratulujemy.

 


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista publikacji]

 


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2017/2018:

  • => poniedziałki, godz. 9.15

Strona główna