Strona główna

AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA:


Zarządzenie Dyrektora IBM PAN w sprawie dyplomu doktorskiego

[link]

 


SZKOŁA DOKTORSKA BIO-MED-CHEM

Instytut Biologii Medycznej PAN wraz z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN i Uniwersytetem Łódzkim utworzył Szkołę Doktorską BioMedChem realizującą kształcenie w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki medyczne oraz nauki chemiczne. Liderem Szkoły jest Uniwersytet Łódzki.

 

Rada Naukowa Instytutu w dniu 22 maja 2019 roku poparła utworzenie Szkoły Doktorskiej BioMedChem oraz zatwierdziła:

  1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej BioMedChem
  2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej BioMedChem
  3. Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem

 

 

List intencyjny: [link]

 


Zarządzenie Nr 3 z dnia 01-04-2019 roku Dyrektora IBM PAN w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Biologii Medycznej PAN

[link]

 


Zarządzenie Nr 23 z dnia 27-12-2018 roku Dyrektora IBM PAN w sprawie powołania Pracowni Epigenetyki Instytutu Biologii Medycznej PAN

[link]

 


EU-OPENSCREEN-DRIVE

Instytut Biologii Medycznej PAN, wraz z 32 innymi instytucjami europejskimi działającymi w ramach konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC, w konkursie H2020-INFRADEV-2018-1, uzyskał finansowanie projektu EU-OPENSCREEN-DRIVE. Celem projektu jest wsparcie realizowanych obecnie przez członków konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC przedsięwzięć w zakresie infrastruktury badawczej a także zapewnienie jak najlepszego jej wykorzystania obecnie i w przyszłości. Przyznane na rzecz realizacji całego projektu środki to kwota blisko 5 mln. euro. Czas realizacji 4 lata poczynając od 1 lutego 2019 roku.

 


PANI DR HAB. AGNIESZKA OLEJNICZAK PRZEWODNICZĄCĄ ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PTChem

Miło nam poinformować  że pani dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN, kierownik Laboratorium Skriningowego w Instytucie Biologii Medycznej (IBM) PAN, została wybrana na przewodniczącą  Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego  (PTChem) na lata 2019-2021. Wybory odbyły się w dniu 15 stycznia 2019 roku na  zebraniu walnym Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodnie z e zwyczajem, w okresie kadencji 2019-2021 siedzibą Oddziału PTChem będzie siedziba IBM PAN przy ul. Lodowej 106. Wybór prof. Olejniczak jest dobrym przykładem interdyscyplinarności  i integracji  nauki w obszarze chemii, biologii i medycyny w naszym mieście.

 

 


POL-OPENSCREEN

39 mln na rzecz udziału trzech polskich instytucji członków Konsorcjum POL-OPENSCREEN we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w wyniku ewaluacji przez międzynarodowy zespól ekspertów trzy polskie instytucje, członkowie konsorcjum POL-OPENSCREEN: Instytut Biologii Medycznej PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN uzyskały status "partner sites" europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC. W dniu 24 października 2018 r IBM PAN, koordynator konsorcjum, otrzymało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję w sprawie wniosku złożonego w imieniu konsorcjum POL-OPENSCREN o finansowaniu udziału trzech wyróżnionych instytucji w konsorcjum europejskim.

 

Przyznane środki wykorzystane zostaną na utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych przy IBM PAN oraz unowocześnienie i zwiększenie przepustowości badań skriningowych mających na celu poszukiwanie nowych związków aktywnych biologicznie i potencjalnych leków.

 


Ostatnio opublikowane prace przez pracowników Instytutu

[lista publikacji]

 


Terminy regularnych zebrań naukowych IBM PAN w roku akademickim 2018/2019:

  • => poniedziałki, godz. 9.15

Strona główna