Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi zawiadamia, że 3 lipca 2023 r. (poniedziałek), o godz. 12.00, w trybie online, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Dariusza Jarycha, pt.: „Molekularne analizy genomowe patogennych szczepów Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli”.

Promotor:
Prof. dr hab.  Paweł Parniewski

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Marta Majchrzak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Tomasz Popławski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Prof. dr hab. Anna Lutyńska (Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej, streszczenie oraz recenzje są dostępne w sekretariacie Instytutu Biologii Medycznej PAN (ul. Lodowa 106, p. 104) oraz na stronie www.ibmpan.pl

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w obronie: Zamiar uczestnictwa należy zgłosić wysyłając wypełnione i podpisane tradycyjnie (skan) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej [PDF][.doc] na adres: sekretariat@cbm.pan.pl, najpóźniej do godz. 16.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego obronę. Zaproszenie do uczestnictwa z linkiem do platformy Microsoft Teams zostanie wysłane na podany w oświadczeniu adres mailowy.

Z obowiązku zgłaszania uczestnictwa zwolnieni są Członkowie Rady Naukowej i Pracownicy Instytutu Biologii Medycznej PAN, Promotorzy i Recenzenci. Również osoby wskazane (z podaniem imienia, nazwiska i adresu e-mail) przez Kandydata nie są zobowiązane do składania oświadczenia (wysyłając listę tych osób Kandydat poświadcza, że zapoznały się one z treścią Oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej i w całości ją akceptują).

Najnowsze

Konkurs NCN MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 7 przyznało środki finansowe Pani dr Joannie Pastwińskiej na realizację działań naukowych pt. „Rola receptora interleukiny IL17B (IL17RB) w oporności wielolekowej raka wątrobowokomórkowego”…

czytaj więcej
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Z przyjemnością informujemy i zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej pani mgr Darii Różyckiej w dniu 4 października 2023 o godz. 10:30 w Alchemium (sala Rady Wydziału) Wydziału Chemicznego Politechniki…

czytaj więcej