Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi zawiadamia, że 3 lipca 2023 r. (poniedziałek), o godz. 12.00, w trybie online, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Dariusza Jarycha, pt.: „Molekularne analizy genomowe patogennych szczepów Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli”.

Promotor:
Prof. dr hab.  Paweł Parniewski

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Marta Majchrzak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Tomasz Popławski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Prof. dr hab. Anna Lutyńska (Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej, streszczenie oraz recenzje są dostępne w sekretariacie Instytutu Biologii Medycznej PAN (ul. Lodowa 106, p. 104) oraz na stronie www.ibmpan.pl

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w obronie: Zamiar uczestnictwa należy zgłosić wysyłając wypełnione i podpisane tradycyjnie (skan) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej [PDF][.doc] na adres: sekretariat@cbm.pan.pl, najpóźniej do godz. 16.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego obronę. Zaproszenie do uczestnictwa z linkiem do platformy Microsoft Teams zostanie wysłane na podany w oświadczeniu adres mailowy.

Z obowiązku zgłaszania uczestnictwa zwolnieni są Członkowie Rady Naukowej i Pracownicy Instytutu Biologii Medycznej PAN, Promotorzy i Recenzenci. Również osoby wskazane (z podaniem imienia, nazwiska i adresu e-mail) przez Kandydata nie są zobowiązane do składania oświadczenia (wysyłając listę tych osób Kandydat poświadcza, że zapoznały się one z treścią Oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej i w całości ją akceptują).

Najnowsze

Otwarty nabór na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) ogłasza otwarty nabór na członków Konsorcjum w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji Projektu: „KRAJOWY SYSTEM MOLEKULARNEJ DIAGNOSTYKI I MONITOROWANIA GRUŹLICY OPARTY O…

czytaj więcej
Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN  w AcademiaNet

Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN  została nominowana przez Radę Narodowego Centrum Nauki do bazy AcademiaNet. AcademiaNet to portal internetowy prezentujący sylwetki wybitnych kobiet naukowców. Portal jest prowadzony…

czytaj więcej