III Warsztaty POL-OPENSCREEN

W dniach 9 i 10 maja 2023 odbyła się III edycja warsztatów Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych POL-OPENSCREEN. Tematyka wykładów prowadzonych przez przedstawicieli polskich firm biotechnologicznych oraz uczestników i partnerów KBZCh dotyczyła głównie zagadnień poszukiwania nowych leków i innych związków bioaktywnych.

Już ponad dziesięć wiodących instytutów badawczych i uczelni podjęło współpracę z KBZCh, a kolejne planują dołączenie w niedalekiej przyszłości. Wzmacnianie współpracy między nauką a przemysłem farmaceutycznym ma ogromne znaczenie w kontekście transferu wiedzy i technologii. Integracja biologii i chemii może poszerzyć perspektywę badawczą, przyspieszyć proces badań i rozwój nowych leków oraz innych związków bioaktywnych, które mogą mieć zastosowanie w różnych dziedzinach życia, jak farmacja, ochrona roślin, produkcja żywności czy kosmetologia.

Serdecznie zapraszamy do KBZCh.

Najnowsze

Wyniki naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

W wyniku przeprowadzonego naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1, po ocenie zgłoszeń, Komisja Konkursowa zarekomendowała następujące instytucje do utworzenia Konsorcjum: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Uniwersytet Łódzki Polskie Towarzystwo…

czytaj więcej
Otwarty nabór na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) ogłasza otwarty nabór na członków Konsorcjum w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji Projektu: „KRAJOWY SYSTEM MOLEKULARNEJ DIAGNOSTYKI I MONITOROWANIA GRUŹLICY OPARTY O…

czytaj więcej