Instytut Biologii Medycznej PAN otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie biologia medyczna

Instytut Biologii Medycznej PAN ma zaszczyt ogłosić, że decyzją Rady Doskonałości Naukowej otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie biologia medyczna. Stanowi to wielkie uznanie dla naszej długotrwałej pracy w dziedzinie badań medycznych. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych pracowników, a uzyskanie tych uprawnień jest potwierdzeniem naszego wkładu w rozwój nauk medycznych i zdrowia.

Decyzja w sprawie przyznania uprawnień do nadawania stopni

Najnowsze

Wyniki naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

W wyniku przeprowadzonego naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1, po ocenie zgłoszeń, Komisja Konkursowa zarekomendowała następujące instytucje do utworzenia Konsorcjum: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Uniwersytet Łódzki Polskie Towarzystwo…

czytaj więcej
Otwarty nabór na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) ogłasza otwarty nabór na członków Konsorcjum w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji Projektu: „KRAJOWY SYSTEM MOLEKULARNEJ DIAGNOSTYKI I MONITOROWANIA GRUŹLICY OPARTY O…

czytaj więcej