Wyniki naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

W wyniku przeprowadzonego naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1, po ocenie zgłoszeń, Komisja Konkursowa zarekomendowała następujące instytucje do utworzenia Konsorcjum: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Uniwersytet Łódzki Polskie Towarzystwo...

Otwarty nabór na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) ogłasza otwarty nabór na członków Konsorcjum w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji Projektu: „KRAJOWY SYSTEM MOLEKULARNEJ DIAGNOSTYKI I MONITOROWANIA GRUŹLICY OPARTY O...

Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN  w AcademiaNet

Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. IBM PAN  została nominowana przez Radę Narodowego Centrum Nauki do bazy AcademiaNet. AcademiaNet to portal internetowy prezentujący sylwetki wybitnych kobiet naukowców. Portal jest prowadzony...

Konkurs Sonata Bis 13

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 13 przyznało środki finansowe Pani dr Urszuli McClurg na realizację działań naukowych pt. „Jak jest reaktywowany mejotyczny gen TEX12 i czy możemy...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi zawiadamia, że 19 lutego 2024 r. (poniedziałek), o godz. 12.30, w trybie mieszanym [w sali konferencyjnej IBM PAN (budynek przy ul. Lodowej 106) oraz...

Poszukiwanie nowych nośników boru dla terapii nowotworów metodą BNCT

Terapia nowotworów w oparciu o wychwyt neutronów przez bor (BNCT) to obiecująca, binarna metoda leczenia niektórych typów raka. Metoda BNCT opiera się na wysokim prawdopodobieństwie wychwytywania neutronów termicznych przez nieradioaktywny...

Uroczystość wręczenia dyplomów

Instytut Biologii Medycznej miał niezwykłą przyjemność uczcić wyjątkowe osiągnięcia swoich pracowników i badaczy. W dniu 5 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich oraz pierwszego w historii Instytutu...

Apel o utworzenie odrębnych ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Edukacji Narodowej

Polska Akademia Nauk, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wystosowały apel o utworzenie dwóch odrębnych ministerstw: nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji. https://pan.pl/blog/apel-o-utworzenie-odrebnych-ministerstw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-oraz-edukacji-narodowej/

Konkurs NCN MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 7 przyznało środki finansowe Pani dr Joannie Pastwińskiej na realizację działań naukowych pt. „Rola receptora interleukiny IL17B (IL17RB) w oporności wielolekowej raka wątrobowokomórkowego”...

Pani Basia przechodzi na zasłużoną emeryturę

Nasza długoletnia koleżanka i współpracownica, Pani Basia – inspektor BHP, po wielu latach oddanej pracy w naszym Instytucie, zdecydowała się przejść na zasłużoną emeryturę. Pani Basiu, jesteś niezastąpiona i będziemy...