Virology

Podstawowe kierunki naszych zainteresowań dotyczą mechanizmów molekularnych zakażeń wirusowych u ludzi w zakresie zmienności genetycznej wirusów, przekazywania sygnałów międzykomórkowych, odporności wrodzonej, odpowiedzi przeciwwirusowej i patogenezy zakażeń wirusowych. Badamy oddziaływania wirus – gospodarz prowadząc analizy na poziomie genów, transkryptów i białek.