Cellular Immunology

Głównym tematem naszych badań jest oddziaływanie czynników chemicznych i fizycznych na układ odpornościowy. Zajmujemy się zarówno poszukiwaniem nowych substancji immunofarmakologicznych, które działają leczniczo poprzez modulację odpowiedzi odpornościowej, jak też odkrywaniem mechanizmów niepożądanego działania substancji immunotoksycznych.

Bardzo dobrym punktem pomiarowym (“end point”) dla oceny zaburzeń w układzie odpornościowym jest ekspresja cytokin, umożliwiających regulację funkcjonowania rozproszonych w organizmie komórek układu odpornościowego.