Current projects

 1. Decyzja MNiSW nr DIR/WK/2018/06 Udział Konsorcjum POL-OPENSCREEN we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn. „European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)”, prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski; 2018-2023
 2. 823893 Horizon 2020 Framework Programme – EU-OPENSCREEN-DRIVE European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consorium (EU-OPENSCREEN ERIC), prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski; 2019-2023
 3. 2018/29/B/NZ5/01756; NCN; Jak mikropęcherzyki płytkowe wpływają na inwazyjność komórek raka jelita grubego w procesie metastazy. Czy możemy to zmienić; prof. dr hab. Maria Kowalska; 2019-2023
 4. 2018/31/B/NZ6/03514; NCN; Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla leków dopełniacza; dr hab. Anna Świerzko; 2019-2024
 5. 2019/33/B/NZ7/00795; NCN; Zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na liczeniu maszynowym do poszukiwania nowych substancji modulujących aktywność RORgamma/RORgammaT; dr hab. Marcin Ratajewski; 2020-2024
 6. 2019/33/B/NZ7/0287; NCN; Badania mechanizmów molekularnych związanych z zakażeniami HIV i CMV w patogenezie raka jajnika; dr hab. Edyta Paradowska; 2020-2024
 7. 2019/33/B/NZ1/02770; NCN; Weryfikacja roli białek – przewidywanych czynników naprawczych, biorących udział w naprawach pęknięć DNA u mykobakterii; dr Przemysław Płociński; 2020-2024
 8. 2019/34/E/NZ6/00221; NCN; Wykorzystanie wzorców ewolucyjnych w optymalizacji chemioterapii gruźlicy; dr Alina Ewa Minias; 2020-2025
 9. 2019/35/N/NZ7/01618; NCN; Molekularne mechanizmy interakcji receptorów RORy/RORyT z inhibitorem kinaz zależnych od cytokin (AT7519). Analiza tkankowo-swoistego oddziaływania i aktywacji limfocytów Th17; mgr inż.. Kaja Karaś; 2020-2024
 10. 2019/35/D/NZ5/00558; NCN; Ocena udziału czynników transkrypcyjnych SNAIL I i SNAIL 2 w rozwoju chemiooporności komórek raka jajnika w kontekście ich inwazyjności; dr Michał Kiełbik; 2020-2024
 11. 2019/35/B/NZ7/00942; NCN; Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy; prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć 2020-2024
 12. 2020/37/N/NZ6/01887; NCN; Kolektyna wątrobowa 1 (CL-L1) i kolektyna nerkowa 1 (CL-K1) w podatności wcześniaków na infekcje; mgr Gabriela Gajek; 2021-2024
 13. 2020/37/B/NZ7/04199; NCN; Nowe mechanizmy immunomodulacji przez opóźniacze palenia; dr hab. Łukasz Pułaski 2021-2024
 14. 2020/37/B/NZ5/01029; NCN; Epigenetyczna immunomodulacja zależna od elementów mikrobiomu. Model pośrednich i bezpośrednich oddziaływań komórek Th17 i Treg ze Staphylococcus aureus w przebiegu łuszczycy; dr hab. Marcin Ratajewski; 2021-2024
 15. 2020/37/B/NZ6/04037; NCN; Przebieg choroby COVID-19 w aspekcie odpowiedzi odpornościowej oraz zmienności genetycznej gospodarza i SARS-CoV-2; dr hab. Edyta Paradowska; 2021-2024
 16. 2020/39/B/NZ6/01660; NCN; Wpływ glikozylacji białka Spike wirusa SARS-CoV-2 na aktywację układu dopełniacza; prof. dr hab. Maciej Cedzyński 2021-2025
 17. 2020/39/B/NZ7/01995; NCN; By stary lek znów skutecznym był – koniugaty izoniazydu/rifamycyny i klasterów boru – synteza i aktywność przeciwgruźlicza; dr hab. Agnieszka Bogusława Olejniczak; 2021-2025
 18. 2021/41/B/NZ5/01147; NCN; Znaczenie prognostyczne neuromedyny U i jej receptorów w przebiegu nowotworów jelita grubego, rola w metastazie; dr Patrycja Przygodzka; 2022-2026
 19. 2022/06/X/NZ3/00551; NCN; Ocena wpływu makrofagów fenotypu M1 lub M2 na aktywność białek zawiązanych z proliferacją i przeżywalnością komórek raka jajnika; dr Izabela Szulc-Kiełbik; 2022-2023
 20. 2022/47/B/NZ5/01962; NCN; Rola mikropęcherzyków płytkowych i pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w progresji raka jelita grubego-jak je zahamować lub zamienić w „dobrych” graczy?; prof. dr hab. Maria Anna Kowalska; 2023-2027