Struktura > Pracownie > Wirusologii > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone badania


  1. Polimorfizm genetyczny wirusa cytomegalii w zakresie białek tworzących kompleksy osłonki, w tym trimeru gH/gL/gO i pentameru gH/gL/pUL128-UL131A; częstość występowania wariantów genetycznych wirusa cytomegalii i związanych z nimi objawów klinicznych u niemowląt z zakażeniem wrodzonym lub nabytym postnatalnie.

  2. Ekspresja i rola receptorów RIG-I-podobnych i Toll-like-podobnych w zakażeniach wirusowych.

  3. Znaczenie polimorfizmu genów kodujących receptory Toll-podobne w przebiegu zakażeń wirusowych.

  4. Mechanizmy molekularne zakażeń ludzkim wirusem brodawczaka.
Struktura > Pracownie > Wirusologii > Aktualnie prowadzone badania