Kierownik


 

Dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.:
(0-42) 272 36 28
fax: (0-42) 272 36 30

z-ca_kierownik

 

Edukacja

 1. 1994 – tytuł magistra biologii, specjalność: mikrobiologia, Uniwersytet Łódzki
 2. 2001 – stopień doktora nauk medycznych, specjalność: biologia medyczna, Akademia Medyczna w Łodzi
 3. 2013 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, specjalność: biologia medyczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Przebieg pracy naukowej:

 1. 1994-2010 – Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi/Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi, (asystent, adiunkt)
 2. 2010- nadal – Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi, profesor nadzwyczajny
 3. 2016 – Zastępca Kierownika Pracowni Proteomiki Komórkowej
 4. 2018 – Kierownik Pracowni Proteomiki Komórkowej

 

Funkcje

 1. 1999-2003 – przedstawiciel asystentów w Radzie Naukowej CMiW PAN
 2. 2016 – zastępca przewodniczącej Komisji do spraw Ocen Pracowników przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN
 3. 2017 – członek Komisji do przyznawania dotacji służących rozwojowi młodych naukowców w IBM PAN

 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Naukowa Dyrektora Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN (Łódź 2001) – za rozprawę doktorską
 2. Nagroda im J. K. Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (Warszawa 2002) – za najlepszą pracę doświadczalną z biochemii wykonaną w polskim laboratorium
 3. Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni m. Łodzi (Łódź 2006) – dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych za badania mechanizmów regulujących fibrynolizę i angiogenezę
 4. Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia (Warszawa 2006) – za cykl publikacji dotyczących regulacji ekspresji i aktywności inhibitora aktywatorów plazminogenu typu I w komórkach śródbłonka podczas angiogenezy
 5. Grant podróżny przyznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepic i Hemostazy – udział zjeździe w Genewie (2007) oraz w Kyoto (2011)

 

Projekty badawcze

Kierownik 3 projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych (MNiSW, NCN, NCBiR):

 1. 2012-2016Molekularne mechanizmy zwłóknienia. MOMENTO. NCBiR
 2. 2011-2015PAI-1 jako regulator równowagi pomiędzy przeżywalnością a śmiercią w komórkach śródbłonka. NCN, OPUS
 3. 2007-2010Nowa, wewnętrzna rola inhibitorów aktywatorów plazminogenu w komórkach śródbłonka. MNiSW, projekt własny

Wykonawca w 10 projektach, 4 konsorcjach naukowych oraz projektu wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.