Struktura > Pracownie > Proteomiki Komórkowej > Prof. M.A. Kowalska