Zespół


 

Aktualne obszary zainteresowań:

Dr Patrycja Przygodzka, Adiunkt
(1)identyfikacja wczesnych mechanizmów molekularnych towarzyszących procesowiuzłośliwiania się komórek raka jelita grubego i okrężnicy; (2) badanie funkcji białka neuromedyny U w procesie przerzutowania raka jelita grubego i okrężnicy.

Dr Izabela Papiewska-Pająk, Asystent
(1) fizjologiczne i patologiczne aspekty  procesu angiogenezy (czynnik wzrostu śródbłonka naczyń-D), (2) udział czynników pro i anty-nowotworowych w progresji nowotworowej raka jelita grubego (3) pęcherzyki zewnątrzkomórkowe jako narzędzie wpływu komórek nowotworowych na komórki stanowiące niszę nowotworową  w procesie przerzutowania w raku jelita grubego.

Dr Jakub Kryczka, Asystent
drodze (1) analiza dynamiki powstawania struktur migracyjnych w komórkach nabywających na drodze EMT lub EndMT fenotypu mezenchymalnego, (2) badanie wpływu białek oporności wielolekowej na zmianę równowagi cyklicznych nukleotydów prowadzącą do aktywacji szlaków sygnałowych zależnych od Rho i ROCK indukujących migrację komórek.

Mgr inż. Helena Bogusz, Biolog
(1) badanie wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych produkowanych przez komórki nowotworowe na  proces przerzutowania (2) nowe markery rozwoju raka jelita grubego.