Kierownik


 

Prof. dr hab. Maria Anna Kowalska

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. służbowy: (0-42) 272 36 28
fax: (0-42) 272 36 30

kierownik

 

 

 • 2014 profesor nauk medycznych - nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej          
 • 2007 doktor habilitowany nauk medycznych - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • 1983 doktor nauk przyrodniczych - Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski
 • 1976 magister fizyki - Uniwersytet Łódzki, MatFizChem                    

 

Przebieg pracy:

 1. 2014- Kierownik Pracowni Proteomiki Komórkowej, Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 2. 2012-2013 Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi (profesor nadzwyczajny)
 3. 2005-2011  Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi, adiunkt
 4. 1997- Departament Hematologii, Centrum Naukowe, Szpital Dziecięcy w Filadelfii, USA, (adiunkt naukowy)
 5. 1984-1996 Szkoła Medyczna, Uniwersytet Temple, Filadelfia USA, (stypendium podoktoranckie, asystent naukowy)
 6. 1981-1984 Zakład Biofizyki Akademii Medycznej w Łodzi w Łodzi, (asystent, adiunkt)
 7. 1976-1981 Zakład Biochemii i Biofizyki Uniwersytet Łódzki w Łodzi, (asystent)

 

Członkowstwo Towarzystw:

 1. American Society of Hematology
 2. American Heart Association
 3. International Society on Thrombosis and Haemostasis

 

Recenzent czasopism:

 1. Blood
 2. Journal of Thrombosis and Haemostasis
 3. Thrombosis and Haemostasis

 

Ważniejsze wykłady i seminaria

 1. 2016 Wykład na konferencji “Nowe Terapie w Hematologii”, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 2. 2016 Seminarium: Federative Research Insitute "SFR CAP‐Santé", Uniwersytet Reims, Francja.
 3. 2015 Seminarium: Thrombosis Research Center - Temple University Filadelfia, USA.
 4. 2013 Dwa wykłady na zjeździe Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepic i Hemostazy, Amsterdam, Holandia
 5. 2010 Wykład, Sesja plenarna: International Symposium of Academic Frontier, Saitama Medical University, Japonia.

 

Ilość publikacji (PubMed do lutego 2017) – 87
Ilość cytowań (Google Scholar j.w.) – 4524
h-index (Google Scholar j.w.) – 36

 

Projekty badawcze - kierownik:

 1. 2012-2018 Projekt badawczy NCN NZ3/00068 "Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail"
 2. 2008-2012 Projekt badawczy MNISW N N401 005035 "Aktywność biologiczna płytkowego białka PBP oraz jego pochodnych (beta-TG, NAP-2) – rola w przebiegu stanów zapalnych"
 3. 2007-2009 Grant-in-Aid 0655495U American Heart Association "Platelet Factor 4 in Thrombosis: Intersection of Physiology and Pathology"
 4. 2009-2011 Grant-in-Aid 09GRNT2251065 American Heart Association  "The role of platelet-specific chemokines in inflammation"

 

Zastępca Kierownika

Dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.:
(0-42) 272 36 28

z-ca_kierownik

 

Edukacja

 1. 1994 - tytuł magistra biologii, specjalność: mikrobiologia, Uniwersytet Łódzki
 2. 2001 - stopień doktora nauk medycznych, specjalność: biologia medyczna, Akademia Medyczna w Łodzi
 3. 2013 - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, specjalność: biologia medyczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Przebieg pracy naukowej:

 1. 1994-2013 - Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi/Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi, (asystent, adiunkt)
 2. 2013- nadal - Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi, profesor nadzwyczajny
 3. 2016- Zastępca Kierownika Pracowni Proteomiki Komórkowej)

 

Funkcje

 1. 1999-2003 – przedstawiciel asystentów w Radzie Naukowej CMiW PAN
 2. 2016 – zastępca przewodniczącej Komisji do spraw Ocen Pracowników przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN 

 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Naukowa Dyrektora Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN (Łódź 2001) – za rozprawę doktorską
 2. Nagroda im J. K. Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (Warszawa 2002) – za najlepszą pracę doświadczalną z biochemii wykonaną w polskim laboratorium
 3. Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni m. Łodzi (Łódź 2006) – dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych za badania mechanizmów regulujących fibrynolizę i angiogenezę
 4. Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia (Warszawa 2006) – za cykl publikacji dotyczących regulacji ekspresji i aktywności inhibitora aktywatorów plazminogenu typu I w komórkach śródbłonka podczas angiogenezy
 5. Grant podróżny przyznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepic i Hemostazy – udział zjeździe w Genewie (2007) oraz w Kyoto (2011)

 

Projekty badawcze

 1. Kierownik projektów badawczych finansowanymi ze źródeł krajowych i zagranicznych
 2. 2012-2016        Molekularne mechanizmy zwłóknienia. MOMENTO. NCBiR
 3. 2011-2015     PAI-1 jako regulator równowagi pomiędzy przeżywalnością a śmiercią w komórkach śródbłonka. NCN, OPUS
 4. 2007-2010  Nowa, wewnętrzna rola inhibitorów aktywatorów plazminogenu w        komórkach śródbłonka. MNiSW, projekt własny
 5. Wykonawca w 10 projektach, 4 konsorcjach naukowych oraz projektu wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka