Struktura > Pracownie > Laboratorium Skriningowe > Projekty badawcze

Projekty badawcze


„Cząsteczki wiążące DNA – synteza i właściwości interkaltorów DNA zawierających bor”, Sonata Bis 4, NCN 2014/14/E/ST5/00577. Projekt w trakcie realizacji (A.B. Olejniczak – kierownik projektu).

 

„Klastery boru jako znaczniki elektrochemiczne do konstrukcji bioczujnika DNA do detekcji zakażeń wirusowych”, NCN N N204 531739. Projekt zakończony (A.B. Olejniczak – kierownik projektu).

 

„Metalokarborany- nowy typ znaczników elektrochemicznych do konstrukcji bioczujników DNA”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 T09A 121 30. Projekt zakończony (A.B. Olejniczak – kierownik projektu).

 

„Grupa karboranylowa i metalokarboranylowa – nowy typ znacznika DNA-oligonukleotydowych sond molekularnych wykrywanych elektrochemicznie”, Grant promotorki, Komitet Badań Naukowych, 3 PO5F 015 22. Główny wykonawca.

 

W latach 1998-2019 Kierownik laboratorium był ponadto głownym wykonawcą w 7 grantach oraz wykonawcą w 3 grantach.