Struktura > Pracownie > Laboratorium Skriningowe > Patenty/zgłoszenia patentowe

Patenty/zgłoszenia patentowe


PATENTY:

„Bioczujnik elektrochemiczny oraz zastosowanie bioczujnika. Electrochemical biosensor and its application”, Agnieszka B. Olejniczak, Zbigniew J. Leśnikowski, Anna B. Góra-Sochacka, Jerzy Radecki, Hanna Radecka, Iwona Grabowska, Agnieszka Sirko. Nr zgłoszenia patentowego: P.400337 (10 sierpnia 2012), Nr patentu: PL 222314 B1 (29 lipca 2016).

 

“Nucleoside Derivative, Modified Oligonucleotide, Method for Their Synthesis and Applications Thereof”, Zbigniew J. Leśnikowski, Agnieszka Olejniczak. U.S. Patent No.8,026,348 issued on September 27, 2011.

 

„Pochodna nukleozydu, modyfikowany oligonukleotyd oraz sposób otrzymywania pochodnej nukleozydu”, Zbigniew J. Leśnikowski, Agnieszka Olejniczak. Urząd Patentowy RP, Patent nr 359949 (22 lipca 2010).

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE:

„Pochodne kwasu 6-aminopenicylanowego (6-APA), związki pośrednie, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie medyczne”, Agnieszka B. Olejniczak, Zbigniew J. Leśnikowski, Daria Różycka, Urząd Patentowy RP nr zgłoszenia P.422150 (07 lipca 2017).

 

„Anucleoside derivative for use as a drug, particularly for the treatment of chronić lymphotic leukemia”, Zbigniew Leśnikowski, Agnieszka Olejniczak, Zofia Kiliańska, Jolanta Żołnierczyk, Tadeusz Robak, Adam Mieczkowski,. Włoski Urząd Patentowy, Camera di Commercio Roma, RM2014A000459 (5 sierpnia 2014).

 

„Pochodna nukleozydu do stosowania jako lek, zwłaszcza w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej”, Zbigniew Leśnikowski, Agnieszka Olejniczak, Zofia Kiliańska, Jolanta Żołnierczyk, Tadeusz Robak, Adam Mieczkowski, Numer zgłoszenia: Urząd Patentowy RP Nr PL 408063 (29 kwietnia 2014).

 

„Pochodna leku przeciwwirusowego”. Zbigniew J. Leśnikowski, Agnieszka Olejniczak, Anna Adamska, Edyta Paradowska Mirosława Studzińska, Urząd Patentowy RP Nr P 394 696 (29 kwietnia 2011r).

Struktura > Pracownie > Laboratorium Skriningowe > Patenty/zgłoszenia patentowe