Zespół


 

Doktoranci-stypendyści:

  mgr Daria Różycka – studia Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki
(doktorant-stypendysta)

 

  mgr inż. Sebastian Rykowski – studia Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
(doktorant-stypendysta)

 

  mgr Justyna Mazur – studia Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, biotechnologia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; technik farmaceutyczny, Medyczna Szkoła Policealna AwansMED

(więcej informacji)