Zespół


 

Doktoranci-stypendyści:

  mgr Daria Różycka – studia Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki
(doktorant-stypendysta)

 

  mgr inż. Sebastian Rykowski – studia Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
(doktorant-stypendysta)

 

 
Marta Denel-Bobrowska – doktor nauk biologicznych w zakresie biofizyki. W 2019 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku dietetyka.

(więcej informacji)