Zespół


 

Doktoranci-stypendyści:

  mgr Daria Różycka – studia Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

 

  mgr inż. Sebastian Rykowski – studia Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

(więcej informacji)