Publikacje


2019:

D. Różycka, Z. J. Leśnikowski, A. B. Olejniczak, „Synthesis of boron cluster analogs of penicillin and their antibacterial activity”, J. Organomet. Chem. 2019, 881, 19-24.

 

2018:

A. Dąbrowska, M. Matuszewski, K. Zwoliński, A. Ignaczak, A. B. Olejniczak, „Insight into lipopgilicity of deoxyribonucleoside-boron cluster conjugates”, Eur. J. Pharm. Sci. 2018, 111, 226-237.

M. Białek-Pietras, A. B. Olejniczak, E. Paradowska, M. Studzińska, A. Jabłońska, Z. J. Leśnikowski, „Synthesis, susceptibility to enzymatic phosphorylation, cytotoxicity and in vitro anitiviral activity of lipophilic pyrimidine nucleoside/craborane conjugates”, J. Organomet. Chem. 2018, 865, 166-172.

A. B. Olejniczak, B. Nawrot, Z. J. Leśnikowski, „DNA modified with boron-metal cluster complexes {M(C2B9H11)2] – synthesis, properties and applications”, Int. J. Mol. Sci. 2018, 15, 3501doi: 10.3390/ijms19113501.

 

2017:

J. Balintová, A. Simonova, M. Białek-Pietras, A. Olejniczak, Z. J. Lesnikowski, M. Hocek, „Carborane-linked 2’-deoxyuridine 5’-O-triphosphate as biulding block for polymerase sythesis of carborane-modified DNA”, Bioorg. Med. Chem. Lett. 2017, 27, 4786-4788.

M. Korycka-Machała, M. Nowosielski, A. Kuroń, S. Rykowski, A. Olejniczak, M. Hoffmann, J. Dziadek, “Naphtalimides selectively inhibit the activity of bactertial, replicative DNA ligases and display bacterial effects against Tubercle Bacili”, Molecules, 2017, 22, 154; doi:10.3390/molecules22010154.

 

2016:

A. Kubicka, E. Fornal, A. B. Olejniczak, A. J. Rybarczyk-Pirek, S. Wojtulewski, B. Rudolf, „Oxa-Michael reaction of metallocarbonyl complexes bearing the maleimidato. Reactivity studies with selected hydroxy compounds”, Polyhedron, 2016, 107, 38-47.

A. Adamska, A. Rumijowska-Galewicz, A. Ruszczynska, M. Studzińska, A. Jabłońska, E. Paradowska, E. Bulska, H. Minier-Lehmann, J. Dziadek, Z. J. Leśnikowski, A. B. Olejniczak, „Anti-mycobacterial activity of thymine derivatives bearing boron cluster”, Eur. J. Med. Chem. 2016, 121, 71-81.

J. D. Żołnierczyk, A. B. Olejniczak, A. Mieczkowski, J. Z. Błoński, Z. M. Kiliańska, T. Robak, Z. J. Leśnikowski, „In vitro antileukemic activity of novel adenosine derivatives bearing boron clusterr modification” Bioorgan. Med. Chem. 2016, 24, 5076-5087.

 

2015:

M. Matuszewki, A. Kiliszek, W, Rypniewski, Z. J. Lesnikowski, A. B. Olejniczak, „Nucleoside bearing boron cluster and their phosphoramidites – building blocks for mofified oligonucleotide synthesis” New. J. Chem. 2015, 39, 1202-1221.

S. Janczak, A. Olejniczak, S. Balabańska, M. K. Chmielewski, M. Lupu, C. Vinas, Z. J. Lesnikowski „Boron clusters as a platform for new materials: synthesis of functionalized o-carborane (C2B10H12) derivatives incorpotaring DNA fragments”, Chem. Eur. J. 2015, 21, 15118-15122.

M. Białek-Pietras, A. B. Olejniczak, E. Paradowska, M. Studzinska, P. Suski, A. Jabłońska, Z. J. Leśnikowski, „Synthesis and in vitro antiviral activity of lipophilic pyrimidine nucleoside/carborane conjugates” J. Organomet. Chem. 2015, 798, 99-105.

 

Spis wszystkich publikacji na: www.researcherid.com/rid/K-3325-2013

 

Rozdziały w książkach:

A.B. Olejniczak, Z. J. Leśnikowski, „Boron Clusters as Redox Labels for Nucleosides and Nucleic Acids”, w Handbook of Boron Science with Applications in Organometallics, Catalysis, Materials and Medicine, vol. 4. Boron in Medicine. Eds: N. S. Hosmane, R. Eagling, World Scientific, 2018.

A. Adamska-Bartłomiejczyk, K. Bednarska, M. Białek-Pietras, Z. M. Kiliańska, A. Mieczkowski, A. B. Olejniczak, E. Paradowska, M. Studzińska, Z. Sułowska, Jolanta D. Żołnierczyk, Z. J. Leśnikowski,  „Boron cluster modifications with antiviral, anticancer, and modulation pf purinergic receptors’ activities based on nucleoside structures” w Boron-based Compounds. Potential  and Emerging Applications in medicine. Eds: E. Hey-Hawkins, C. Vinas Teixidor, Wiley, 2018, UK.

A.Olejniczak, „6. Budowa chemiczna wybranych grup dopalaczy” w Praca zbiorowa pod redakcją prof. Dr hab. n. farm. Jolanty B. Zawilskiej „Czy wiesz czym są mefcia, kaszlak, tabletka zapomnienia …? Substancje psychoaktywne używane w celach pozamedycznych” Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015.

A.B. Wojtczak AB, A. B. Olejniczak, Z. J. Lesnikowski, „Nucleoside modification with boron cluster and their metal complexes”,Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry, 2009, chapter 4, unit 4.37, 1-26.