Profil badań


Głównym celem Laboratorium są badania nad nowymi, aktywnymi biologicznie zawiązkami chemicznymi. Mimo dużego postępu w tym zakresie, w ostatnich dekadach, zapotrzebowanie na nowe cząsteczki chemiczne, tak ze strony biologii molekularnej (narzędzia molekularne) jak i przemysłu farmaceutycznego, nie maleje. Pracujemy nad metodami otrzymywania związków. o m.in. właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwnowotworową jaki ich charakterystyką fizykochemiczną i biologiczną w celu określenie zależności struktura-funkcja.