Struktura > Pracownie > Laboratorium Skriningowe > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone badania


  1. Opracowanie metod syntezy interkalatorów DNA modyfikowanych klasterami bora.
  2. Wpływ obecności klastera boru na właściwości fizykochemiczne i biologiczne modyfikowanych borem interkalatorów DNA.
  3. Opracowanie metod syntezy pochodnych penicylin modyfikowanych klasterami boru.
  4. Wpływ obecności klastera boru na właściwości fizykochemiczne i biologiczne modyfikowanych penicylin.
  5. Oznaczania lipofilowości, rozpuszczalności, stabilności związków chemicznych.
Struktura > Pracownie > Laboratorium Skriningowe > Aktualnie prowadzone badania