Struktura > Pracownie > Laboratorium Skriningowe > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone badania


Aktualna działalność badawcza:

  1. Opracowanie metod syntezy interkalatorów DNA modyfikowanych klasterami boru- karboranami i metalokarboranami. Wpływ obecności klastera boru na właściwości fizykochemiczne i biologiczne modyfikowanych borem interkalatorów DNA.

  1. Opracowanie metod syntezy pochodnych penicylin modyfikowanych klasterami boru. Wpływ obecności klastera boru na aktywność biologiczną (przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą) oraz właściwości fizykochemiczne.

  1. Oznaczania lipofilowości, rozpuszczalności, stabilności związków chemicznych

Struktura > Pracownie > Laboratorium Skriningowe > Aktualnie prowadzone badania